Image
Image

ตัวอย่างกรณีซื้อแผนความคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท

Image

ตัวอย่างเบี้ยประกันทุกๆ 10ปี ตั้งแต่อายุ 0 - 85 ปี

Image
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

          ใครบ้าง ที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง?

มะเร็ง โรคร้ายที่ได้ชื่อว่าคร่าชีวิตคนไทยไปนักต่อนักแล้ว โดยปัจจัยที่เราจะเป็นมะเร็งได้นั้น ต้องขึ้นกับมะเร็งแต่ละชนิด ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ด้วย โดยทั่วไปแล้ว การจะเป็นโรคมะเร็งได้ จะมีปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญคือ

 

            ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย 

 

เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อน ในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด

 

            ปัจจัยภายในร่างกาย 

เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะทุพโภชนา เป็นต้น โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งด้วยปัจจัยทางร่างกาย จะสามารถแยกออกได้เพิ่มเติม ดังนี้

 

 • ผู้ที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของระบบหายใจ ได้แก่ ปอด และกล่องเสียง เป็นต้น

 

 • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ตับ ถ้าทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ช่องปากและในลำคอด้วย

 

 • ผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มี สารพิษ ชื่อ อัลฟาทอกซิล ที่พบจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น ถั่วลิสงป่น  และหากรับประทานประจำจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ และหากได้รับทั้ง 2 อย่าง ก็จะมีโอกาสจะเป็นมะเร็งตับมากขึ้น

 

 • ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เต้านม ลำไส้ใหญ่ เยื่อบุมดลูก และต่อมลูกหมาก

 

 • ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และรับประทานอาหารที่ใส่ดิน ประสิวเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ

 

 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติจากพันธุกรรมหรือติดเชื้อไวรัส เอดส์ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งของหลอดเลือด เป็นต้น

 

 • ผู้ที่รับประทานอาหารเค็ม จัด อาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวและส่วนไหม้เกรียม ของอาหารเป็นประจำจะเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะ อาหารและลำไส้ใหญ่

 

 • ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว อาทิ มะเร็งของจอตา มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดที่ เป็นติ่งเนื้อ เป็นต้น

 

 • ผู้ที่ตากแดดจัดเป็นประจำ มีโอกาสได้รับอันตรายจากแสงแดด ที่มีปริมาณของแสงอุลตราไวโอเลตจำนวนมาก มีผลทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้

 

จากข้อมูล จะพบว่า โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด สำหรับผู้ชายมะเร็งที่สามารถพบว่าป่วย และมีอัตราเสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ มะเร็งตับ สำหรับผู้หญิงพบว่าคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งตับ รวมถึงมะเร็งรังไข่ นอกจากนี้มะเร็งบางชนิด ยังสามารถพบในเด็กได้อีกด้วย 

 

นอกจากนี้ ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคมะเร็งมีราคาที่ค่อนข้างสูง และต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้การทำประกันสุขภาพ โดยเฉพาะประกันโรคร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะกับโรคมะเร็งนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มากเลยล่ะ

 

            แล้วแบบนี้ ควรซื้อประกันมะเร็งตอนไหน?

 

จะเห็นได้ว่า มะเร็งนั้น สามารถเกิดได้กับทุกช่วงอายุ และทุกเพศ ดังนั้นถ้าถามว่าควรซื้อประกันโรคร้ายแบบมะเร็งตอนไหนดี อาจจะต้องพิจารณาจากข้อต่อไปนี้ 

 

 • อายุและสุขภาพ มีอาการเจ็บป่วยบ่อยหรือไม่
 • คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อน
 • มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง เช่น  ติดบุหรี่ ชอบดื่มสุราเป็นประจำ

 

หากอยู่ในความเสี่ยงที่อาจเกิดมะเร็งในอนาคต แม้ว่าจะยังสุขภาพแข็งแรง อายุยังน้อย ก็ควรซื้อเมื่อมีโอกาสและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต และต้องพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขของประกันมะเร็งด้วย ว่ามีความคุ้มครองครอบคลุมถึงประเด็นไหนบ้าง และสามารถทำประกันได้หรือไม่

          ทำความรู้จักกับประกันโรคร้ายมะเร็ง

 

ในบรรดาประกันชีวิตและประกันสุขภาพโรคร้ายต่าง ๆ นั้นก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้เอาประกันด้วย สำหรับประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยทั่วไปที่เราคุ้นเคย จะมีความคุ้มครองอยู่ 2 รูปแบบ คือ

 

 • เจอ จ่าย จบ

 

ความคุ้มครองโรคมะเร็งในรูปแบบของการ “เจอ จ่าย จบ” คือการที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันได้มีการตรวจพบอาการของโรคมะเร็ง ในระยะต่าง ๆ ตามที่ประกันได้กำหนดไว้ จะได้รับเงินตามวงเงินคุ้มครองทันที

 

ซึ่งข้อดีของรูปแบบ “เจอ จ่าย จบ” ก็คือ ผู้เอาประกันสามารถเลือกแนวทางในการรักษาตนเองได้อย่างอิสระ หลังจากการรับเงินจากความคุ้มครองของประกันเรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกันก็สามารถจะนำเงินไปจัดการได้ตามความประสงค์ของตนเองได้เลย

 

 • ดูแลระยะยาว

 

ความคุ้มครองมะเร็งและชีวิต ที่มีสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม เพราะโรคมะเร็ง เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังและต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา การได้รับความคุ้มครองในรูปแบบที่ดูแลระยะยาว อาจช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับผู้เอาประกัน ว่าจะมีวงเงินจากประกันที่ช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งข้อดีของความคุ้มครองโรคมะเร็งในรูปแบบของการดูแลระยะยาวนั้น จะช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินของผู้เอาประกันเอาไว้ได้ ด้วยวงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้ตามระยะที่เป็น หรือตามข้อตกลงของกรมธรรม์นั้น ๆ รวมไปถึงการคุ้มครองด้านชีวิตที่เรียกได้ว่า อยู่ถึงครบระยะสัญญา หรือเสียชีวิตก่อน ก็ได้เงินก้อนอีกด้วย

          ประกันมะเร็งเงินล้าน จาก เจนเนอราลี่

แม้ว่าโรคมะเร็งนั้น หากพบเร็ว ก็จะรักษาได้เร็วก็ตาม แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การทำประกันภัยโรคมะเร็ง จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษา แถมได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามที่กรมธรรม์กำหนด มีโอกาสรับเงินชดเชยในกรณีที่ต้องหยุดงาน และเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้อีกด้วย

 

หรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด หากผู้ทำประกันเสียชีวิตด้วยโรคร้าย ทำให้เงินประกัน สามารถส่งต่อเป็นทุนสำรองให้คนในครอบครัว เปรียบเหมือนการทิ้งมรดกเอาไว้ให้คนที่คุณรัก

 

และเพื่อความไม่ประมาท การซื้อประกันโรคมะเร็งเอาไว้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย โดยเฉพาะกับประกันโรคมะเร็งอย่าง ประกันมะเร็งเงินล้าน จาก เจนเนอราลี่

นี่คือ ประกันมะเร็ง ที่ให้มากกว่าแค่คุ้มครอง เพราะเป็นก็จ่าย ไม่เป็นก็คุ้มค่า ด้วยแผนประกันที่ช่วยคุ้มครองชีวิต คุ้มครองมะเร็ง พร้อมเป็นเงินออมหลักล้านในหนึ่งเดียว

 

สามารถสมัครเพื่อรับประกันได้ตั้งแต่อายุเพียง 1 เดือน  จนถึงอายุ 60 ปี และสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้นานถึง 85 ปี สมัครแล้วรู้ผลไว หลายแผนประกันเลือกได้ เพื่อความคุ้มครองสุดตรงใจ สบายงบประมาณ

 

คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) แถมยังช่วยลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท และซื้อรายปีถูกกว่า 7%

 

 • คุ้มครองโรคมะเร็งรวมสูงสุด 5 ล้านบาท*
 • ตรวจพบมะเร็งครั้งแรก ระยะเริ่มต้นรับ 1 ล้านบาท
 • กลับมาพบมะเร็งระยะลุกลาม รับ 3 ล้านบาท
 • อยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตรับเพิ่ม 1 ล้านบาท


 

หมายเหตุ

 

 • ตัวอย่าง กรณีซื้อแผนความคุ้มครอง 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัคร
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแผนคุ้มครอง และข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท
 • คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง (คุ้มครองเฉพาะมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา)
 • มะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • รับประกันโดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตฯ

 

 

          ประกันต้องมีความคุ้มครองครอบคลุม

ทำความเข้าใจกันก่อนว่าทั่วไปแล้ว โรคมะเร็งจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ 2 ส่วน คือ 

 

 • ส่วนดูแลการตรวจวินิจฉัย

เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่มีสาเหตุและอาการหลายหลายแตกต่างกันออกไปตามชนิด ทำให้มีวิธีตรวจมากตามไปด้วย รวมถึงอาจมีการตรวจมากกว่า 1 ครั้ง และใช้เวลาในการตรวจนาน ประกันที่ดีควรมีความครอบคลุมในส่วนนี้ด้วย

 

 • ส่วนดูแลการรักษามะเร็ง

หลังจากการตรวจหลายขั้นตอน การรักษาเองก็มีหลากหลายวิธีไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยรังสี เคมีบำบัด หรือการรักษาโดยการรวมหลากหลายวิธีเข้าด้วยกัน ทำให้ประกันมะเร็งที่ดีต้องมีความคุ้มครองส่วนนี้ เพื่อลดค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว

 

            บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายประกันมีความน่าเชื่อถือ

นอกจากความเหมาะสมในความคุ้มครองแล้ว ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน หรือตัวแทนจำหน่ายประกันเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเราสามารถสังเกตได้จากความมั่นคงของบริษัทประกัน ว่ามีการก่อตั้งมานานระดับหนึ่งแล้วหรือยัง ตัวแทนจำหน่ายประกันสามารถให้ความรู้ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ เพื่อรับประกันว่าเราจะไม่โดนหลอกนั่นเอง

 

            เบี้ยประกันมีความเหมาะสม

ถ้าคิดว่าบริษัทดี ประกันครอบคลุม ยังต้องดูด้วยครับว่าเบี้ยประกันนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถจ่ายได้โดยไม่ติดขัดทางการเงินได้หรือไม่

 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ประกันมะเร็งมีตัวเลือกความครอบคลุมที่หลากหลาย เบี้ยประกันหลักไม่กี่บาทต่อวันไปจนถึงหลักสิบหลักร้อย ผู้คิดทำประกันอาจลองคำนวณรายรับรายจ่ายของตัวเองล่วงหน้าว่าในแต่ละเดือนจะแบ่งเงินไปจ่ายเบี้ยประกันได้มากน้อยขนาดไหน

 

อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าตนเองมีภาระค่าใช้จ่าย และคนที่อยู่ข้างหลังมากแค่ไหนด้วย หากมีครอบครัวที่ต้องดูแล อาจต้องเพิ่มเบี้ยประกันเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้คนที่บ้านเพื่อไม่ให้เดือดร้อนถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน

 

          เชื่อถือได้ กับโบรกเกอร์ประกันภัย rabbit finance

ไม่ต้องมองหาโบรกเกอร์ประกันภัยที่ไหนไกล ต้องนี่เลย  rabbit finance บริษัทโบรกเกอร์ที่คนไทยไว้วางใจเพราะเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ BTS Group ซึ่งแน่นอนว่า BTS เป็นบริษัทใหญ่ติดลำดับ 1 ใน 50 ของประเทศ

 

คุณสามารถใช้บริการเปรียบเทียบประกันได้แบบฟรีๆ กับเรา เพื่อหาประกันภัยที่ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ตามความต้องการของคุณเอง 

 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับผู้เอาประกัน ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย ไม่ต้องเป็นกังวล หากมีปัญหาอะไร rabbit finance พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาด้วยนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดีเยี่ยม

 

ที่สำคัญ ไม่ต้องเป็นกังวลว่าข้อมูลของผู้เอาประกันจะหลุดออกไปถึงบุคคลที่ 3 เพราะเราใส่ใจถึงความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด รับรองได้เลยว่า หากคุณซื้อประกันชีวิตผ่านโบรกเกอร์ประกัน rabbit finance จะไม่ผิดหวังแน่นอน

สนใจผลิตภัณฑ์
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์