เบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับประกันสุขภาพ


เบอร์ฉุกเฉินสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย คือ เบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินหากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพ

เบอร์ฉุกเฉินที่ไล่เรียงกันมากมายนี้ บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลย แต่การมีติดตัวไว้ก็ยังดีกว่าไปควานหาในเวลาที่เร่งด่วน บางทีก็อาจจะไม่ทันการเอาได้ แต่ยังมีเบอร์ฉุกเฉินอีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถโทรไปสอมถามได้จากสายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้เลย คือ บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188 หากคุณมีประกันสุขภาพติดตัวไว้สักหน่อย อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เบาใจเรื่องเงินไป ว่ามั้ย?​

ร่างกายคนเราใช่ว่าจะแข็งแรงเสมอไป บางทีนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมี**ความเครียด** คนที่ร่างกายแข็งแรงกำยำ หรือ**ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ** ก็อาจจะเป็นลมล้มพับลงไปได้ บางคนที่มีโรคประจำตัว หรือ**โรคร้ายแรง**แฝงอยู่ในร่างกาย วันดีคืนดีอาจจะกำเริบขึ้นมาได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องมีติดโทรศัพท์มือถือเอาไว้คือเบอร์โทรฉุกเฉิน และเบอร์ที่ว่า คือ

 • ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 1555
 • ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 1650
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
 • ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 1691
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 1860
 • ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
 • เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199
 • สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
 • อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
 • ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต โทร. 0-2713-6793
 • ฮอทไลน์คลายเครียด โทร. 1667
 • ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567
 • ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว โทร. 1579
 • ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด โทร. 1688
 • ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 0-2282-3892
 • สายด่วนบัตรทอง โทร. 1330
 • สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. โทร. 1556
 • สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. โทร. 1166
 • สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
 • ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
 • สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร. 1556
 • สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 1665
 • สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
 • สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323
 • สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร. 1668

เบอร์ฉุกเฉินที่ไล่เรียงกันมากมายนี้ บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลย แต่การมีติดตัวไว้ก็ยังดีกว่าไปควานหาในเวลาที่เร่งด่วน บางทีก็อาจจะไม่ทันการเอาได้ แต่ยังมีเบอร์ฉุกเฉินอีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถโทรไปสอมถามได้จากสายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้เลย คือ บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188 หากคุณมีประกันสุขภาพติดตัวไว้สักหน่อย อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เบาใจเรื่องเงินไป ว่ามั้ย?​