โรคมะเร็งร้าย 3 ชนิด ที่พบในผู้ชายมากที่สุด


เพราะผู้ชายมีการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และโรคมะเร็ง 3 ชนิดนี้ คือสิ่งที่ผู้ชายต้องระวังมากที่สุด !

ผู้ชายกับพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ในการใช้ชีวิตของผู้ชายล้วนต้องพบกับปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็น การนอนดึก ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ความเครียด และพฤติกรรมอีกมากมายที่ล้วนทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งทั้งสิ้น เรามาดูกันว่าโรคมะเร็งชนิดไหนที่คุกคามชีวิตของคุณผู้ชายมากที่สุด

1.โรคมะเร็งปอด เป็นต้นเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของผู้ชายทั่วโลก มีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่จัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน มักมีอาการบ่งบอกล่วงหน้า อย่างเช่น การไอที่อาจมีเลือดปนออกมา หายใจสั้น เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก น้ำหนักตัวลดลงผิดปกติ รวมถึงการมีไข้เรื้อรัง หากปล่อยไว้อาจเกิดการลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

2.โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ถือเป็นอันดับที่สองรองจากมะเร็งปอด มักพบในเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติผู้ป่วยในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่อายุยังน้อย มะเร็งต่อมลูกหมากอาจมีการกระจายตัวช้า รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นก็สามารถทำได้แม่นยำตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมีอาการผิดปกติที่บ่งบอกให้รับรู้ได้ คือ อาการปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะและน้ำอสุจิมีเลือดปน หรืออาจมีอาการคล้ายโรคต่อมลูกหมากโต

[rabbitads slug=glossary-health]

3.โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในผู้ชายจะมีความเสี่ยงพบโรคนี้มากขึ้นเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือ บุคคลที่มีประวัติครอบครัวใกล้ชิดกับโรคชนิดนี้ รวมถึงผู้ที่มีการใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปัจจัยที่เสี่ยงในการเกิดโรคอย่างเช่น รับประทานเนื้อและอาหารมันมาก แต่รับประทานผักและผลไม้น้อย รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง ออกกำลังกายน้อย รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราจัด ก็ล้วนเป็นผลเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งสิ้น

ประกันโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการคุ้มครองของประกันโรคมะเร็งนั้นมีการคุ้มครองโรคมะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และยังครอบคลุมถึงมะเร็งอื่นๆ กว่า 20 ชนิด โดยสามารถเลือการคุ้มครองได้อย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับความต้องการได้ตั้งแต่ 100,000 ไปจนถึง 1,000,000 บาท

แน่นอนว่าการทำประกันโรคมะเร็ง จะช่วยคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบโรคมะเร็งขึ้นภายหลังเท่านั้น ทางที่ดีเราควรดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ และอย่าลืมทำประกันสุขภาพ รวมถึงประกันโรคมะเร็งไว้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต