ประกันโรคมะเร็ง จากกรุงเทพประกันภัย


ประกันโรคมะเร็งจากกรุงเทพประกันภัย จะคุ้มครองเราจากโรคมะเร็งชนิดไหน และมีเงื่อนไข ข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง ?

โรคมะเร็ง คือโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอับดับหนึ่ง และครองสถิตินี้มายาวนานต่อเนื่องกว่า 13 ปีแล้ว ซึ่งในปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 60,000 คนต่อปี และในอนาคตมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่มากมาย และผู้ป่วยมักรู้ตัวเองช้าเกินไป ทำให้โรคมะเร็งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ในการใช้ชีวิตของทุกคน

ประกันโรคมะเร็ง คือ ประกันรูปแบบหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีตรวจพบโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ภายใต้หลักการ “เจอ จ่าย จบ” โดยมีเงื่อนไขว่าการทำประกันโรคมะเร็ง ต้องทำไว้ก่อนที่จะตรวจพบโรคมะเร็งเท่านั้น ประกันจึงจะให้ความคุ้มครอง

ชนิดของมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกระดูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธ์ุชาย มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งต่อมธัยรอยด์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งในระบบประสาท มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี มะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง

[rabbitads slug=glossary-health]

● ประกันมะเร็ง จะทำได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 - 60 ปี

● ประกันมะเร็งคุ้มครองต่อเนื่องจนครบอายุ 65 ปี

● ประกันมะเร็งสามารถเลือกทุนประกันคุ้มครองได้ตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท/ท่าน

● ข้อมูลที่ระบุไว้นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ผู้ทำประกันต้องศึกษาจากกรมธรรม์อย่างรอบคอบ

● กรณีที่มีหลักฐานทางพยานแพทย์ระบุว่า เริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัยหรือน้อยกว่า 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก

ความคุ้มครอง ถึงแม้ว่าประกันโรคมะเร็งจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งอยู่หลายชนิดแล้ว แต่รายละเอียดในการคุ้มครองอาจมีเรื่องของระยะการคุ้มครองที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติม อย่างเช่น การเลือกว่าจะให้คุ้มครองระยะเริ่มต้น หรือเลือกคุ้มครองเฉพาะระยะแพร่กระจาย

ค่าเบี้ยประกัน โดยส่วนใหญ่การทำประกันโรคมะเร็งค่าเบี้ยประกันมักไม่คงที่ แน่นอนว่ายิ่งเราอายุเยอะความเสี่ยงในการเกิดโรคก็จะยิ่งเยอะขึ้น ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันนั้นจะถูกปรับให้สูงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกัน