ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ คุ้มครองอะไรบ้าง?


ในปัจจุบันชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย แต่งงานกับคนไทย และด้วยเหตุผลอื่นๆ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องมี "ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ" ติดตัวด้วย