ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ คุ้มครองอะไรบ้าง?


ในปัจจุบันชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย แต่งงานกับคนไทย และด้วยเหตุผลอื่นๆ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องมี "ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ" ติดตัวด้วย

แต่การย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทยของชาวต่างชาติ จะไม่มีหลักประกัน หรือสวัสดิการคุ้มครองเหมือนกับคนไทย หรือค่ารักษาพยาบาล อาจมีราคาสูงกว่าค่ารักษาคนไทย ฉะนั้น ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ จึงเป็นหลักประกันที่จะคอยคุ้มครองสุขภาพของชาวต่างชาติเองค่ะ

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ก็เหมือนกับ ประกันสุขภาพทั่วไป แต่ความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ จะให้ความคุ้มครองที่สูงมากกว่าปกติ จึงทำให้เบี้ยประกันสุขภาพสูงตามไปด้วย โดย ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

ประกันสุขภาพแบบชั่วคราว จะให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันการเดินทางของบุคคลทั่วไป แต่จะแตกต่างออกไปจากประกันเดินทางบุคคลทั่วไป เพราะความคุ้มครองของประกันสุขภาพแบบชั่วคราว จะเป็นความคุ้มครองแบบจำกัดระยะเวลา

ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ หรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาว หรือไม่กี่เดือนค่ะ

ประกันสุขภาพแบบระยะยาว จะแตกต่างกับประกันสุขภาพแบบชั่วคราว เนื่องจากเป็นการทำประกันแบบปีต่อปี และให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันสุขภาพทั่วไป และประกันสุขภาพแบบชั่วคราว

ซึ่งกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบระยะยาว เหมาะสำหรับกับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย หรือเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศ จึงเป็นประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่คุ้มค่า

[rabbitads slug=glossary-health]

หากเป็นอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ ทางประกันสุขภาพชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้มครอง เนื่องจากประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์สูง

ประกันแทบทุกประเภทจะไม่รับประกันให้กับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ใช่ค่ะ การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ไร้สติ เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆ

กีฬาบางประเภทที่เสี่ยงอันตราย อาจต้องตรวจสอบเงื่อนไขของประกันสุขภาพชาวต่างชาติให้ดีนะคะ ยิ่งถ้าเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงเกิดการบาดเจ็บ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติอาจไม่คุ้มครอง

บริษัทประกันบางรายยกเว้นความคุ้มครองในด้าน "โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" ทุกชนิด แต่บางบริษัทยอมให้ความคุ้มครองในกรณีที่มิใช่ความผิดที่เกิดจากตัวเอง

  • ภัยพิบัติต่างๆ

บริษัทประกันทุกแห่งจะไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่เกิดจากภัยพิบัติ ที่เกิดจากการเข้าร่วมสงคราม และกิจกรรมทางด้านอาชญกรรมใดๆ แต่อาจมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ประสบเคราะห์ทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์