การพิจารณาในการรับประกันภัยสุขภาพของบริษัทประกันต่างๆ


เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ในแต่ละบริษัทมักจะใช้การพิจารณาในการรับประกันของแต่ละบริษัทที่ไม่ต่างกันมากนัก โดยจะให้ความสำคัญกับสุขภาพ และอายุของผู้เอาประกันเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่ให้การคุ้มครองสำหรับผู้ถือครองกรมธรรม์ในกรณีที่คุณมีโรคก่อนที่จะตกลงรับประกันภัย