“ประกันอุบัติเหตุ” คุ้มครองถึงการเสียชีวิตหรือไม่ ?


ขอบเขตความคุ้มครองของ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองมากแค่ไหน ครอบคลุมถึงกรณีเสียชีวิตหรือเปล่า?