ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแค่ไหน


กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ เพียงพอต่อความต้องการของเราหรือไม่?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA คือ การทำประกันประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในส่วนของการประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่คุณ หากคุณเกิดความสูญเสียทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต เป็นต้น แต่ต้องอยู่ในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น ถ้าเกิดจากการป่วยเป็นโรค บริษัทประกันไม่จ่ายนะคะ

ทำไมถึงควรทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สาเหตุที่คุณควรทำประกัน PA ก็เพื่อคุ้มครองเงินในกระเป๋าของคุณ ที่จะต้องเสียไปกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่สามารถเก็บเงินล่วงหน้าได้ เพราะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ยิ่งถ้าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแล้วด้วย คุณก็อาจจะต้องเสียเงินค่าผ่าตัดเป็นจำนวนมาก และที่ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณสูญเสียอวัยวะ เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ นอกจากจะต้องเสียค่ารักษาแล้ว คุณก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ทำให้คุณสูญเสียรายได้ในอนาคต ประกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ

PA ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีใดบ้าง ?

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา (ADD)

 • ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (PD)

 • ค่ารักษาพยาบาล (ME)

 • เงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก (BB)

 • ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน (FCG)

 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (HU)

 • ค่าเลี้ยงดูรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ (MLB)

ความคุ้มครองกรณีพิเศษ

 • กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย (MA)

 • กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC)

 • กรณีอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PP)

 • กรณีอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (PH)

 • กรณีอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ (ND)

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

 • การแท้งลูก

 • สงคราม การกบฎ

 • การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

 • การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

 • การเล่น หรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น

 • ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบิน ที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

 • ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม

 • ขณะที่เข้าปราบปราม หรือปฏิบัติการทางสงคราม หากผู้เอาประกันภัยเป็นทหารตำรวจ หรืออาสาสมัคร

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ?

หากคุณได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ แล้วต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น ก็สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้ แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้นสามารถทำได้เพียง 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่

 • การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • การจลาจล การนัดหยุดงาน

 • การเกิดสงคราม

 • การโดยสารอากาศยาน ที่ไม่ได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

 • การเล่น หรือแข่งกีฬาอันตราย