ข้อยกเว้นสำหรับการคุ้มครองของประกันสุขภาพ


อะไรคือสาเหตุหลักที่คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพ

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพจะไม่ให้การคุ้มครองในกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือได้รับการบาดเจ็บจริงๆ อย่างเช่น การทำหมัน, การทำศัลยกรรม, การลดความอ้วน, การพักผ่อน, รวมไปจนถึงการรักษาโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ โรคประสาท, กามโรค, การติดสารเสพติด และการตรวจสายตา เป็นต้น