พนักงานต่างชาติ กับ ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี


แทบทุกบริษัทในประเทศไทย มักจะมี "พนักงานต่างชาติ" ปะปนอยู่ด้วยเสมอ หากเป็นคนไทยก็สามารถใช้ ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ แล้วถ้าเป็นพนักงานต่างชาติ จะใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ไม่ใช่แค่พนักงานคนไทย แต่พนักงานชาวต่างชาติ ก็สามารถที่จะทำเรื่องของลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แค่ประกันสุขภาพเท่านั้นที่สามารถจะลดหย่อนภาษีได้ แต่มีอีกหลายอย่างที่สามารถจะลดหย่อนภาษีได้

สำหรับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเกิน 180 วัน และได้รับเงินเดือน ถือว่าเป็นผู้มีเงินได้อยู่ในไทย ดังนั้น จึงสามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะลดหน่อยภาษีได้ในส่วนของ การหักลดหย่อนภาษีภรรยา บุตร และบุพการี ถึงไม่ว่าภรรยา บุตร หรือบุพการี จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยก็ตามที (เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ลดหย่อนภาษีครอบครัว)

สำหรับประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีของพนักงานชาวต่างชาติ ก็เป็นเช่นเดียวกับการลดหย่อนภาษีอื่นๆ เมื่อคุณเป็นพนักงานชาวต่างชาติ เมื่อซื้อประกันสุขภาพ สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพนั้้น สามารถที่จะลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท

เมื่อคุณซื้อประกันสุขภาพแล้ว ใช่ว่าจะนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด แต่ประกันสุขภาพที่คุณจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องให้ความคุ้มครอง ดังนี้

  1. ประกันสุขภาพที่รับประกันภัยความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  2. การคุ้มครองในเรื่องของโรคร้ายแรง
  3. ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว

ทั้งนี้ ก่อนตกลงซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพใดๆ สามารถที่จะสอบถามตัวแทนประกันก่อนได้ว่าประกันสุขภาพที่คุณสนใจนั้น สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียประโยชน์ของตัวคุณเอง