พนักงานต่างชาติ กับ ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี


แทบทุกบริษัทในประเทศไทย มักจะมี "พนักงานต่างชาติ" ปะปนอยู่ด้วยเสมอ หากเป็นคนไทยก็สามารถใช้ ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ แล้วถ้าเป็นพนักงานต่างชาติ จะใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?