ค่ารักษาพยาบาล ของคนต่างชาติ


ค่ารักษาพยาบาล นับว่าแพงมากๆ หากเป็น โรคร้ายแรง หรือ ความเจ็บป่วยที่ต้องใช้เวลารักษานานๆ ยิ่งชาวต่างชาติ ค่ารักษาพยาบาลยิ่งแพง แต่ปัญหานั้นจะหมดไป หากมี ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ที่แพงก็มีเหตุอยู่เหมือนกัน