ปัจจัยของเบี้ยประกัน


ทำไมค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพของคุณถึงได้แพงขึ้นทุกปีๆ

หลายๆ คนที่เลือกที่จะไม่ทำประกันสุขภาพอาจจะเป็นเพราะว่า ค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงและมีการคำนวณเบี้ยที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร แต่รู้หรือไม่ว่า เบี้ยที่จะต้องจ่ายกับบริษัทประกันภัยต่างๆ นั้น มีหลักในการคำนวณจากอะไรบ้าง และคำนวณอย่างไร

อายุ – เนื่องจากยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งที่จะเกิดความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพศ – เนื่องจากสุขภาพและความแข็งแรงทางร่างกายของผู้หญิง และผู้ชายแตกต่างกันอยู่พอสมควร จึงทำให้ผู้หญิงบางครั้งอาจจะจ่ายเบี้ยแพงกว่า สุขภาพ – ประวัติที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล อาชีพ – เนื่องจากในแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ส่งผลต่อค่าเบี้ยอีกเช่นเดียวกัน การดำเนินชีวิต – สามารถแสดงเห็นถึงพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้