ประกันสุขภาพกลุ่ม


ประกันสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ลูกจ้างมีอาการบาดเจ็บหรือป่วย และประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆทำให้พนักงานนั้น จะสามารถใช้บริการได้ทั้ง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก