ทำประกันสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและตรงความต้องการ


จะซื้อประกันสุขภาพทั้งที ต้องให้ได้ตรงความต้องการที่สุด

สุขภาพที่ดี คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนย่อมใฝ่ฝันและปรารถนา

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีวิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก มนุษย์มีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้นด้วยเหตุที่การแพทย์เจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตาม เชื้อโรค ไวรัสต่าง ๆ ก็มีความเจริญก้าวหน้าตามเทคโนโลยีไปด้วย แถมคนในยุคนี้ ไม่ค่อยจะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเห็นได้จากความนิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารที่มีไขมันสูง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกายทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ดังนั้น ประกันสุขภาพ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันช่วยเป็นเงินทุนสำหรับรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกโรคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลมาก อย่างโรคมะเร็งและโรคไต แต่หลายคนที่คิดอยากจะได้ประกันสุขภาพ คงจะเกิดความสงสัยกันว่าเราจะทำประกันสุขภาพอย่างไรดี ที่คุ้มค่าและตรงตามความต้องการไม่ใช่ซื้อมาแล้วไม่คุ้มครอง กลายเป็นว่าเสียเงินไปเปล่า ๆ อีก

อย่างแรกที่ทุกคนควรจะรู้ ก็คือ ประเภทของประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มค่าชดเชยทั่วไปจะเน้นชดเชยในส่วนของการนอนโรงพยาบาล และในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ, กลุ่มค่าชดเชยอุบัติเหตุจากชื่อก็บอกอยู่แล้ว ว่าจะเน้นชดเชยในส่วนของอุบัติเหตุและกลุ่มค่าชดเชยโรคร้ายแรงที่จะเน้นคุ้มครองในส่วนของโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งประเภทความร้ายแรงเข้าไปอีก

[rabbitads slug=glossary-health]

แต่ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพชนิดใดก็ตาม ย่อมไม่สามารถซื้อแบบเดี่ยว ๆ มีประกันสุขภาพแบบเพียวๆ ได้ จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตไว้เป็นหลักก่อน แล้วค่อยซื้อประกันสุขภาพเข้าไปเป็นแพ็คเกจเสริม ขอแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อประกันสุขภาพ ควรจะซื้อให้ครอบคลุมไปเลย ทั้งประกันการนอนโรงพยาบาล ประกันโรคร้าย ประกันอุบัติเหตุจะได้ไม่มีปัญหาประกันไม่คุ้มตามมาในภายหลัง เนื่องจากตัวประกันสุขภาพ สามารถซื้อหลาย ๆ แพ็คเกจ เพื่อคุ้มครองหลาย ๆ กรณีได้ ไม่ได้จำกัดว่าถ้าซื้อตัวนี้แล้วจบเลยจะไปซื้อตัวอื่นอีกไม่ได้ ผู้ซื้อสามารถเลือกเอาประกันจากบริษัทที่ถูกใจได้เลย

ทั้งนี้ การจะซื้อประกันสุขภาพมาเสริมขอให้ผู้ซื้อโปรดคำนวณราคาด้วย อย่าซื้อเพลิน เลือกเพลิน เพราะยิ่งประกันมีมากเท่าไร ค่าเบี้ยยิ่งสูงเท่านั้น โดยปกติอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ควรจะไม่เกิน 10-15% ต่อเดือน หรือถ้ามากกว่านั้น อาจจะจำเป็นต้องกันเงินไว้ก้อนหนึ่งสำหรับค่าเบี้ยประกันโดยเฉพาะหรือไม่ก็ลงทุนควบคู่ไปกับการทำประกันสุขภาพ เพื่อที่จะได้มีเงินมาไว้จ่ายมากพอและจงวางแผนจ่ายเบี้ยให้รอบคอบ เพราะประกันบางตัวจะมีราคาสูงขึ้นตามอายุ หมั่นคิดคำนวณอยู่เสมอว่าถ้าอายุเท่านี้ เราจะจ่ายเบี้ยไหวไหม ถ้าไม่ไหวก็ย้อนกลับไปลงทุนหรือหาเงินก้อนมาไว้จ่ายค่าเบี้ยประกันต่อไป