ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยประกันของคนไข้ชาวต่างชาติ


เวลาคนต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวไทยหรืออาศัยอยู่ที่ไทยนั้น บางทีเขาก็เป็นห่วงสุขภาพของตัวเองในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายเบี้ยประกันของชาวต่างชาติกัน