โรงพยาบาลเอกชน ที่รองรับการรักษาให้ชาวต่างชาติ


ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่หลายแห่ง แต่ใช่ว่าทุกแห่งจะพร้อมให้บริการคนไข้ชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีโรงพยาบาลอยู่ 9 แห่ง ที่เปิดให้บริการชาวไทย และพร้อมให้บริการ คนไข้ชาวต่างชาติ ด้วย

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2441 เพื่อรองรับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ชาวต่างชาติ และนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นเวลากว่า 120 ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบัน

ด้วยเอกลักษณ์ของการบริการที่สืบทอดกันมา ผสานกับความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เช่น การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และสุขภาพสตรี ก็ยังคงเป็นจุดเด่นที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ของประเทศไทยอย่างโรงพยาบาลบีเอ็นเอชแห่งนี้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจากโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA)

และเป็นเพียงโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (A-HA Advance Hospital Accreditation) ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วย ที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณภาพ ความปลอดภัย มาตรฐาน และบริการ

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2522 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการรับรองโดย JCI โดยมีพันธกิจหลัก อย่างการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เติบโตเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าเรื่อง "เทคโนโลยีด้านการแพทย์"

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นที่ยอมรับจากประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ในฐานะทางเลือกของผู้ให้บริการทางการแพทย์และกลายเป็นศูนย์กลางชั้นนำ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความภาคภูมิใจมากว่า 40 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติ เลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

[rabbitads slug=glossary-health]

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมานานกว่าหกทศวรรษ ด้วยยึดมั่นในปณิธาณที่จะให้บริการแก่ชนทุกชั้นอย่างดีที่สุดสมตามพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย”

การให้บริการโดยมีรากฐานมาจากความรักของผู้เชื่อมั่นในพระคุณ พระเมตตาของพระเจ้า ได้ดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ

เพื่อแสดงให้เห็นรูปธรรมของความรักที่แสดงออกโดยการให้ความเอาใจใส่พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความมีน้ำใจ ยินดีเสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยให้หาย

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล ได้เปิดดำเนินการใน พ.ศ. 2535 (คศ.1992) เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง ความต้องการของชุมชนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการรักษาโรคทั่วไป และเพิ่มสาขาการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ อีกทั้ง โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ทั้ง ISO 9002, ISO 14001

โรงพยาบาลพญาไท ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาการบริหาร ด้วยการเน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ Minimal Invasive ศัลยกรรมระบบประสาท, เลเซอร์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ส่องกล้องรักษา Stoke เฉียบพลัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

โรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน อย่างเครื่อง “CT Scan 640 Slice” โดยแสดงให้เห็นได้ว่า โรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อที่ว่าแพทย์ของทางโรงพยาบาลทุกคนสามารถนำมาประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

ดีวายเอ็ม อินเตอร์แนชั่นแนลคลินิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เป็นสถาบันทางการแพทย์ของญี่ปุ่น ที่พร้อมให้การรักษาพยาบาลด้วย "ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์" ที่มีความเข้าใจในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสบายใจที่จะได้รับการดูแลทางการแพทย์ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ป่วย พร้อมทั้งอาการและการรักษาที่มีจุดมุ่งหมายด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น

ทั้ง 9 โรงพยาบาลเอกชนที่ยกตัวอย่างมา แน่นอนว่า รับรักษาคนไข้ชาวต่างชาติแน่นอน ถ้าคนไข้มีประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ก็เบาใจเรื่อง "ค่ารักษาพยาบาล" ไปได้เลย