โรงพยาบาลเอกชน ที่รองรับการรักษาให้ชาวต่างชาติ


ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่หลายแห่ง แต่ใช่ว่าทุกแห่งจะพร้อมให้บริการคนไข้ชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีโรงพยาบาลอยู่ 9 แห่ง ที่เปิดให้บริการชาวไทย และพร้อมให้บริการ คนไข้ชาวต่างชาติ ด้วย