เบิกค่าจัดฟันกับประกันทันตกรรมได้มั้ย?


เราสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการทำฟันได้ในกรณีใดบ้าง ประกันฟัน คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดฟันด้วยหรือไม่