วิธีตรวจสอบ สิทธิรักษาพยาบาล ของชาวต่างชาติ


มนุษย์เงินเดือน หรือผู้ประกันตนทุกคน จะมี สิทธิการรักษาพยาบาล อยู่แล้ว ที่ประกันสังคมมอบให้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ก็สามารถตรวจสอบสิทธิที่มีได้ผ่าน SSO Connect