มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิตแล้ว ต้องทำประกันอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่า ?


สำหรับคนที่ทำประกันสุขภาพและประกันชีวิต แล้วเกิดสงสัยว่าต้องทำประกันอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่า? เรามาหาคำตอบไปพร้อมกัน

การเลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบัน อาจจะทำให้ใครหลายคนต้องคิดหนัก และลำบากใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีให้เราได้เลือกมากมาย หลากหลายความคุ้มครอง มิหนำซ้ำข้อเสนอของบางกรมธรรม์ก็มีความคล้ายคลึงกันมาก จนเราไม่สามารถตัดสินใจได้เลยว่า ควรทำประกันภัยอะไรดี

เราควรทำประกันอุบัติเหตุด้วยหรือไม่ ?

คุณทราบหรือไม่ว่า กรมธรรม์การประกันภัยบางประเภท แม้จะมีความคุ้มครองและเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ให้การคุ้มครองหลักๆ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับ “การประกันสุขภาพ” หรือ “การประกันชีวิต” ที่มีข้อเสนอและความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน

แต่หากมองความคุ้มครองลงลึกไปอีก เราก็จะพบว่าการประกันภัยทั้ง 2 ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันมาก เช่น การประกันสุขภาพ จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะ ส่วนความคุ้มครองประกันชีวิต มักจะเน้นไปที่การสะสมทรัพย์ไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต หรือมอบให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

ทั้งหมดนี้ คงพอจะช่วยให้คุณคลายข้อสงสัยที่ว่า “หากมีประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตแล้ว ควรจะต้องทำประกันอุบัติเหตุหรือไม่” เพราะ การประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองและข้อเสนอที่แตกต่างกับประกันสุขภาพ และประกันชีวิต

“การประกันอุบัติเหตุ” คือ การประกันภัยที่เน้นให้ความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุขนาดเล็กอย่างมีดบาด, หกล้ม, ตกบันได จนไปถึงอุบัติเหตุขนาดใหญ่อย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์

เราควรทำประกันอุบัติเหตุแบบไหนดี ?

กรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุคล้ายกับการประกันภัยทั่วไป ที่แบ่งรูปแบบกรมธรรม์ยิบย่อยลงไปอีก ซึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุจะมีรูปแบบกรมธรรม์ 2 ประเภท ดังนี้

1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

2.การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident) คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยระหว่างการเดินทาง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย อันได้แก่ เสียชีวิต, ทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD)

คุณคงจะเห็น ความจำเป็นของการทำอุบัติเหตุ แล้วล่ะว่า สมควรทำเพิ่มเป็นอย่างยิ่ง แม้จะคุณจะมีประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแล้วก็ตาม เพราะการประกันอุบัติจะเน้นหลักไปที่ความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะ และจะช่วยให้คุณอุ่นใจในการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทุกเมื่อทุกเวลา