ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วยหรือไม่ ?


การทำประกันอุบัติเหตุ ให้ขอบเขตความคุ้มครองมากแค่ไหน ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ต่างประเทศหรือเปล่า?