ประกันชีวิตชาวต่างชาติ สำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทย


“ประกันชีวิตชาวต่างชาติ” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่จะคอยคุ้มครอง และคอยดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน หรือมาอาศัยในประเทศไทยของเรานี่เอง