อธิบายข้อมูลความหมายประกันสุขภาพผู้ป่วยใน


ผู้ป่วยใน คือ ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง