อธิบายข้อมูลความหมายประกันสุขภาพผู้ป่วยใน


ผู้ป่วยใน คือ ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง

โรคภัยไข้เจ็บ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคุณไม่สบายหรือเจ็บป่วยขึ้นมา แน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ก็คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาพยาบาล ซึ่งค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันก็สูงมาก ยิ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยาก หรือต้องใช้เวลาในการรักษานาน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะคุณอาจจะต้องหมดเงินไปเป็นล้าน เพื่อเอามาเยียวยาตัวคุณ หรือคนในครอบครัวคุณเอง

rabbit finance จึงอยากให้คุณ ทำประกันสุขภาพเอาไว้ เพราะประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนคุณเอง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลเลย อีกทั้งการทำประกันสุขภาพยังให้ความอุ่นใจแก่คุณอีกด้วย เพราะคุณจะมีที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ จนกว่าคุณจะครบกำหนดสัญญากรมธรรม์เลยทีเดียว

ก่อนที่เราจะพูดถึงประกันสุขภาพผู้ป่วยใน เรามาทำความรู้จักกับความหมายของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกกันก่อนดีกว่า เผื่อหลายๆ คนยังสับสนกันอยู่ เพราะโรงพยาบาลบางแห่ง อาจจะใช้ตัวย่อแทน เช่น IPD หรือ OPD จนคุณอาจไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

IPD และ OPD คืออะไรกันนะ ?

IPD ย่อมาจาก Out-Patient-Department หรือในภาษาไทย เรียกว่า ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมงด้วย

[rabbitads slug=glossary-health]

OPD ย่อมาจาก Out-Patient-Department หรือในภาษาไทย เรียกว่า ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่สามารถกลับบ้านได้เลย โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั่นเอง ส่วนมากจะเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วย หรือปัญหาสุขภาพที่ไม่รุนแรง อาจเป็น การถอนฟัน ฉีดวัคซีน และการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ป่วยจะต้องยื่นบัตร และรอคิว เพื่อทำการตรวจรักษาตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

สรุปง่ายๆ คือ ถ้าต้องนอนโรงพยาบาล คือ ผู้ป่วยใน นั่นเอง

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

โดยปกติแล้ว ถ้าหากเราทำประกันสุขภาพ ก็จะมีความคุ้มครองในกรณี ที่เราต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในอยู่แล้ว โดยความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันก็จะคล้ายๆ กัน คือ

  • ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล

  • ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด , ค่า X-ray และค่าตรวจทางชีวเคมี

  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

  • ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ

  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

  • ค่าชดเชยหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางฉบับ อาจมีการระบุเงื่อนไขการเบิกค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกไว้ ซึ่งหากคุณต้องการจะเบิกค่าสินไหมทดแทน คุณควรจะศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับนั้นๆ ให้ดี เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองค่ะ