รักษารากฟัน เบิกประกันทันตกรรมได้หรือไม่


ประกันทันตกรรมคุ้มครองแค่ไหน ครอบคลุม การรักษารากฟัน หรือไม่?