จะซื้อประกันทั้งที ต้องรู้อะไรบ้าง


เรื่องควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ ทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ