ข้อดีของการทำประกันสุขภาพด้วยการประกันชดเชยรายได้


ข้อมูลที่เราควรรู้ ก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพแบบชดเชยรายได้

การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลายคนเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน การเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน ก็เป็นสิ่งที่คนเราส่วนใหญ่แล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้น เพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลและการขาดรายได้ในช่วงระหว่างการรักษาตัวด้วย แต่หากซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ ในส่วนเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ทุกท่านหนักใจเลย เพราะประกันชดเชยรายได้ให้แก่ท่านเมื่อท่านต้องขาดรายได้เพราะการรักษาตัวอยู่แล้ว

นอนอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวกันแบบอุ่นใจไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาเอง อีกทั้งยังได้รับรายได้ในช่วงระหว่างที่พักรักษาตัวด้วย เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าหากเจ็บป่วยแล้วต้องใช้เวลาในการรักษาตัวหลายวันจะทำให้ขาดรายได้ในส่วนนี้ไป ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะบริษัทไหนๆ ก็จะประกันชดเชยรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันอยู่แล้วและส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้หลายคนเลือกที่จะซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ใช้กันในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุกับตนเอง

แต่ก็ใช่ว่าประกันสุขภาพของทุกบริษัทจะจ่ายให้เหมือนกันทั้งหมด เพราะว่าการจ่ายก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของการทำประกันสุขภาพด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพมาไว้คุ้มครองตนเองและคนในครอบครัว ก็จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะเลือกทำและเงื่อนไขสำคัญในการเลือกทำประกันสุขภาพส่วนใหญ่แล้วที่ต้องสนใจเป็นอย่างมากก็คือส่วนที่ประกันชดเชยรายได้ เพราะส่วนนี้จะต้องมีเงื่อนไขอยู่แล้ว

[rabbitads slug=glossary-health]

หากเราศึกษาเงื่อนไขมาเป็นอย่างดีแล้วโอกาสที่จะเสียเปรียบให้แก่ประกันสุขภาพก็เกิดขึ้นได้น้อย เพราะว่าประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองที่ต่างกันออกไป รวมถึงการชดเชยก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว แม้ว่าประกันสุขภาพจะมีข้อดีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประกันสุขภาพทุกตัวและของบริษัทจะตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันทั้งหมด ท่านจะรู้ถึงความคุ้มค่าของประกันสุขภาพของตนเองก็ต่อเมื่อท่านเจ็บป่วยหากท่านไม่ทำการศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่ตนเองเลือกซื้อตั้งแต่ทีแรก

หลายคนไม่พึงพอใจประกันสุขภาพที่ตนเองเลือกซื้อเมื่อเจ็บป่วยและต้องการให้ประกันชดเชยรายได้ และไม่เป็นไปตามที่ตนเองต้องการหรือเข้าใจ ความผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ความผิดพลาดนี้จะโทษที่บริษัทประกันอย่างเดียวไม่ได้ เพราะต้องโทษที่ตัวของผู้ซื้อประกันเองว่าไม่ดูเงื่อนไขและความคุ้มครองให้ดีก่อน หากศึกษาและเลือกประกันสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเองได้ประโยชน์หลากหลายของการทำประกันสุขภาพย่อมเกิดกับตัวทุกท่านอย่างแน่นอน ดังนั้น ไม่ควรรีบหรือใจร้อนในการทำประกันสุขภาพหากยังไม่มีไว้ใช้งาน ทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มาคู่กันอยู่เสมออยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราให้ความระมัดระวังและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อเสียได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง