จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องมีหลักประกันสุขภาพอะไรบ้าง


ปัจจุบันชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแต่งงานกับคนไทย ชาวต่างชาติหลายคนจึงเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศของตัวเอง แต่มลพิษทางอากาศก็ใช่ว่าจะเบาลง ซึ่ง ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ สามารถช่วยได้