จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องมีหลักประกันสุขภาพอะไรบ้าง


ปัจจุบันชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแต่งงานกับคนไทย ชาวต่างชาติหลายคนจึงเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศของตัวเอง แต่มลพิษทางอากาศก็ใช่ว่าจะเบาลง ซึ่ง ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ สามารถช่วยได้

ทำให้เกิดอัตราความเจ็บป่วย และไม่ใช่ 100% ที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เมื่อป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ใช่ว่าจะได้สิทธิรักษาพยาบาลเหมือนกับคนไทยนะคะ อย่างเช่น หลักประกันสุขภาพที่คนไทยสามารถใช้บริการฟรี แต่สำหรับชาวต่างชาติใช้ไม่ได้เลย ซึ่งก็ยืนยันคำเดิมว่า ต้องมี ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

โดยปกติแล้วผู้ที่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ทางรัฐจัดให้ได้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ไว้ดังนี้

หากคุณเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กำเนิด ถือว่าข้อนี้คุณผ่านค่ะ อาจมีสิทธิ์ได้หลักประกันสุขภาพ แต่หากเป็นชาวชาติต่างอยากได้หลักประกันสุขภาพ อาจต้องมีการโอนสัญชาติ หรือเปลี่ยนสัญชาติค่ะ

เมื่อคุณมีสัญชาติไทยแล้ว สิ่งที่จะตามมาคือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หากคุณมีตัวเลขบัตรประชาชน จะทำให้มีสิทธิได้ใช้หลักประกันสุขภาพได้เช่นกันนะคะ แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ อย่างที่เรารู้ว่าไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มีเพียงแต่หมายเลขพาสปอร์ต

หากคุณมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากทางรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากหลักประกันสุขภาพ

เมื่อคุณทำงานจนสามารถเสียภาษีได้ ทางรัฐจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่เสียภาษีก็คือ หลักประกันสุขภาพ แต่ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ต้องเสียภาษี คุณจะไม่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ดังนั้น หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่ทำการโอนย้ายสัญชาติ มีเลขบัตรประชาชน เสียภาษีตามกฏหมาย คุณจะได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ แต่ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้โอนย้ายสัญชาติ ไม่มีเลขบัตรประชาชน ไม่เสียภาษี คุณจะไม่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ แต่คุณไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะคุณสามารถทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ จะให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้อง และค่าหมอ เพราะงั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิในการคุ้มครองสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล