ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก


ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department ) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า "OPD" คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา