ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก


ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department ) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า "OPD" คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา

คำอธิบายของ "ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department )" หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า "OPD" คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยที่ไม่รุนแรงมากนัก เช่น การถอนฟัน ฉีดวัคซีน การเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อย หากมีอาการเจ็บป่วยอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ป่วยเพียงยื่นบัตร และรอคิว ก็รับการรักษาจากแพทย์ได้เลย

โดยการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD นี้นั้น ทางบริษัทประกันหลายๆ บริษัทมีความคุ้มครองที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ คือ

  • อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัยจะทำได้เมื่อมีอายุประมาณ 6 ปี ถึง 69 ปี
  • การชำระเบี้ยประกันภัยสามารถชำระได้ทั้งแบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
  • สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือ กรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทั่วไป ค่ายา
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (อุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง)
  • คุ้มครองในกรณีที่คุณต้องรับได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ หรือแพทย์เฉพาะทาง
  • คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์

[rabbitads slug=glossary-health]

ในแต่ละ บริษัทประกัน ก็จะมีเงื่อนไขในการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป เช่น

1.) การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ทางบริษัทประกันภัยกำหนดเช่น

นับจากวันทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการ ประกันสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังฯ นี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

2.) การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช้ความจำเป็นทางการแพทย์

3.) การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาการติดสุรา ยาเสพติดการฆ่าตัวตาย

4.) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

ทั้ง 4 ข้อนี้เป็นเพียงข้อยกเว้นที่เรานำมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น และข้อยกเว้นของแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่จะเป็นคนกำหนดรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ

ในส่วนนี้ทุกคนสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางบริษัทประกันที่คุณสนใจผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ หลัก และการทำ ประกันสุขภาพ เสริมผู้ป่วยนอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มักจะเจ็บป่วยง่าย