ประกันสุขภาพ OPD ของชาวต่างชาติ


ประกันสุขภาพที่ดี มักจะมี OPD หรือ ความคุ้มครองในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก ด้วย ซึ่ง ประกันสุขภาพชาวต่างชาติก็มี OPD เหมือนกัน ซึ่งความคุ้มครองที่จะได้รับคือสิ่งเหล่านี้