ประกันสุขภาพ OPD ของชาวต่างชาติ


ประกันสุขภาพที่ดี มักจะมี OPD หรือ ความคุ้มครองในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก ด้วย ซึ่ง ประกันสุขภาพชาวต่างชาติก็มี OPD เหมือนกัน ซึ่งความคุ้มครองที่จะได้รับคือสิ่งเหล่านี้

ประกันสุขภาพมีด้วยกัน 3 แบบ

หากพูดถึง "ประกันสุขภาพ" เราก็จะนึกถึงประกันที่ให้ความคุ้มครองด้วยการชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุต่อผู้เอาประกัน เป็นความคุ้มครองที่จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อต้องล้มป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ สำหรับประกันสุขภาพ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 • ประกันสุขภาพรายบุคคล

เป็นประกันสุขภาพแบบที่นิยมทำกันทั่วไป โดยจะให้ความคุ้มครองเป็นรายบุคคล ก็คือเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในกรมธรรม์นั้นๆ

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม จะเป็นประกันสุขภาพที่หน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรต่างๆ มักจะทำเพื่อเป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่พนักงานในองค์กร

 • ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ จะเป็นประกันสุขภาพที่ทำขึ้นเพื่อรองรับความคุ้มครองของชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย ก็สามารถใช้บริการประกันสุขภาพในรูปแบบนี้ได้

ชาวต่างชาติ สมัครประกันสุขภาพ OPD

หากคนใกล้ตัวของคุณเป็นชาวต่างชาติ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและต้องการความคุ้มครองในด้านสุขภาพ ก็สามารถยื่นเอกสารเพื่อทำ ประกันสุขภาพ OPD สำหรับชาวต่างชาติได้ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

 1. มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 2. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit
 3. จดทะเบียนสมรสกับคนไทย (สัญชาติไทย)
 4. เกษียณอายุแล้วย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย (ต้องมีเอกสารยืนยัน)
 5. ประเภทวีซ่าของผู้เอาประกัน ต้องไม่ใช่นักท่องเที่ยว (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัท บางบริษัทก็รับวีซ่าของนักท่องเที่ยว)
 6. มีสัญญาเช่าบ้าน / คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์ ในประเทศไทย

ความคุ้มครองที่จะได้รับจาก ประกันสุขภาพ OPD

 1. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 2. ค่ายารักษา
 3. ค่าแพทย์เยี่ยมคนไข้ หรือ แพทย์เฉพาะทาง
 4. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก
 5. ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด

เงื่อนไขเพิ่มเติมของ ประกันสุขภาพ OPD

 • กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้เอาประกันยังได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ แต่เพือความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า แนะนำให้ซื้อประเดินทางเมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ

 • โรคเรื้อรัง

หากบริษัทประกันฯ ตรวจพบว่าคุณมีโรคที่เป็นมาก่อนหน้าการทำประกัน ประกันจะไม่คุ้มครองโรคนี้ แต่ถ้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายหลังการทำประกัน จะยังคงให้ความคุ้มครองเช่นเดิม

 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อทำการรักษา

หากมีเหตุจำเป็นให้ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากประเทศไทยไปยังประเทศบ้านเกิดของผู้ทำประกัน ก็สามารถทำได้เช่นกัน อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่เสีย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ความคุ้มครองในส่วนนี้มักจะอยู่ในส่วนของความคุ้มครองเสริม ซึ่งจะเลือกทำเพิ่มหรือไม่ทำก็ได้ ตามความสมัครใจของผู้เอาประกัน

หากมีคนใกล้ตัวเป็นชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย การทำประกันสุขภาพเพื่อรองรับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในต่างแดน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรตระหนัก เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่แข็งแรง