ขอบเขตในการคุ้มครองของตัวกรมธรรม์


เมื่อคุณได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยอะไรคือสิ่งที่คุณควรดูเป็นอย่างแรก ?

ประกันสุขภาพของทั้ง 2 แบบจะให้การคุ้มครองที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจะแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ด้วยกัน 7 หมวดด้วยกันอันประกอบไปด้วย

-ความคุ้มครองเมื่อผู้เอากรมธรรม์ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ หรือการป่วยไข้ -ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัดและค่าปรึกษาแพทย์ -ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้แพทย์มาดูแล -ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิคหรือการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

  • ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร -ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน -การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการของโรงพยาบาลพิเศษขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือกลับไปรักษาตัวที่บ้าน