ขอบเขตในการคุ้มครองของตัวกรมธรรม์


เมื่อคุณได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยอะไรคือสิ่งที่คุณควรดูเป็นอย่างแรก ?