โรงพยาบาลไหนรับประกันสังคมบ้าง?


แม้จะเป็นประกันสังคมแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องโรงพยาบาล ว่าโรงพยาบาลไหนเข้าร่วม และโรงพยาบาลไหนไม่เข้าร่วม