ประกันสุขภาพบูพา แผนซันชายน์ เพื่อชาวต่างชาติ


ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย ถ้า ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ บูพา จะมีกรมธรรรม์เพื่อรอบรับชาวต่างชาติ