ลดหย่อนภาษี สำหรับครอบครัว


มาตรการการลดหย่อนภาษี คือมาตรการที่รัฐต้องการแบ่งเบาภาษีแก่บุคลที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสนับสนุนให้มีการเลี้ยงดูบุตรหลานและพ่อแม่มากขึ้น