ลดหย่อนภาษี สำหรับครอบครัว


มาตรการการลดหย่อนภาษี คือมาตรการที่รัฐต้องการแบ่งเบาภาษีแก่บุคลที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสนับสนุนให้มีการเลี้ยงดูบุตรหลานและพ่อแม่มากขึ้น

ลดหย่อนภาษีที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ รัฐบาลจึงได้มีมาตรการลดหย่อนทางด้านภาษี สำหรับครอบครัวที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเลี้ยงดูบุตรและดูแลบิดามารดากันมากขึ้น นับเป็นมาตรการที่ได้แสดงความกตัญญูและได้รับผลตอบแทนที่ดี เหมาะสมกับคนทำความดีจริงๆ การลดหย่อนที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคนที่มีการเลี้ยงดูพ่อแม่และเลี้ยงดูลูกเป็นทั้งพ่อแม่และลูกที่ดีที่ควรได้รับสิ่งดีๆ อย่างนี้

ลดหย่อนภาษี เพื่อคนอุปการะครอบครัว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่เกี่ยวข้องกับกับการดูแลคนในครอบครัว ทั้งพ่อแม่และลูก นับว่าเป็นการตอบแทนและทำหน้าที่ได้อย่างดี แม้จะมีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม

เพราะปัจจัยสี่มีความจำเป็นจึงต้องจ่ายเพื่อเป็นการสนับสนุน รัฐบาลจึงมอบสิทธิการลดหย่อนสำหรับครอบครัวให้แก่ผู้มีความกตัญญูอยู่ 3 รายการ รายการแรกค่าลดหย่อนสำหรับการเลี้ยงดูบุตร หากคุณได้ทำการเลี้ยงดูลูก สามารถนำมาลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ได้อีกด้วยและค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการดูแลเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ที่พำนักอยู่ประเทศไทยอีกจำนวน 30,000 บาทต่อคน นับว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งที่ระลึกต่อลูกจริงๆ

[rabbitads slug=glossary-health]

การตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่การลดหย่อนเป็นผลตอบแทนการทำความดีที่รัฐบาลมอบให้นั่นเอง โดยบิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่สำคัญบิดามารดาที่นำมาลดหย่อนต้องไม่มีเงินได้ เกิน 30,000 บาท ในปีนั้น หากคุณแต่งงานแต่คู่สมรสไม่มีเงินได้ คุณก็สามารถนำบิดามารดาของคู่สมรสมาลดหย่อนได้อีกด้วย เท่ากับว่าสามารถนำบิดามารดามาลดหย่อนได้สูงสุด 4 คน หรือ 120,000 บาท ถือว่าเยอะจนอาจจะทำให้ค่าภาษีเหลือไม่ถึงหลักพันเลยทีเดียว

จุดสำคัญ คือ บิดามารดา 1 คนต่อลูก 1 คน ห้ามนำมาหักซ้ำ หากมีลูกหลายคน บิดามารดาต้องออกหนังสือรับรองว่าบุตรคนไหนเป็นคนเลี้ยงดูท่านและลูกคนนั้นจึงสามารถขอลดหย่อนได้ นอกจากนี้สำหรับผู้มีเงินได้คนไหนที่ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สามารถนำค่าเบี้ยมาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท อีกด้วย โดยต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และบิดามารดาคนนั้นเข้าเงื่อนไขเดียวกันกับขอลดหย่อนบิดามารดา การทำประกันสุขภาพก็นับเป็นการทดแทนบุญคุณได้เหมือนกัน

ลดหย่อนภาษี เพื่อครอบครัวนำมาใช้เพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นให้ผู้มีเงินได้ สำนึกรักครอบครัวและให้ความสำคัญดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่และลูกที่เป็นครอบครัวของตนเอง เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกหลานได้ทำตามสืบต่อไป