4 เหตุผลที่คนเราควรทำประกันสุขภาพเอาไว้


เราทำประกันสุขภาพก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านสุขภาพ