ความหมายและประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ ทำแล้วดีอย่างไร ควรเริ่มทำเมื่อไหร่ ทำประกันสุขภาพแบบไหนดี เรามีคำตอบ


หากคุณกำลังสงสัยว่าประกันสุขภาพคืออะไร ในประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แล้วข้อยกเว้นของประกันสุขภาพเป็นอย่างไร rabbit finance จะมาให้คำตอบสำหรับคุณที่นี่

บางคนว่ามีเงินก็ใช้ไปเถอะ ตายเมื่อไรก็ไม่รู้ มัวแต่เก็บเงินอย่างเดียวตายไปไม่ได้ใช้นั้นแย่เลย! คิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่อย่าลืมคิดเผื่อสักนิดว่าบางกรณีมนุษย์นั่นต้องเจ็บป่วยก่อนจึงจะตาย เพราะฉะนั้นก่อนตายบางครั้งต้องใช้เงินมากมายเมื่อรักษาสุขภาพ หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน แม้ไม่อยากรักษาแต่ก็ยากที่คนข้างหลังจะไม่ดิ้นรนทำทุกทางเพื่อรักษาชีวิตคนที่รัก

ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องเสียหายหากจะปันเงินที่ใช้จ่ายประจำวัน มา ออมไว้ในรูปแบบการทำประกันสุขภาพ นอกจากจะใช้ชีวิตได้เต็มที่แล้วยังอุ่นใจไม่ต้องเดือดร้อนคนข้างหลังหากต้องล้มป่วยลง

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ ประเภทของการประกันภัยที่ผู้ทำประกันตกลงทำสัญญากับบริษัทประกัน ว่าบริษัททำประกันจะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการโรคภัยหรืออุบัติเหตุ ให้กับผู้เอาประกัน

ประกันสุขภาพแบ่งเป็นกี่ประเภท

ประกันสุขภาพ หลัก ๆ แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

  • การประกันสุขภาพรายบุคคล นิยมทำกันทั่วไป เพื่อให้บริษัทประกันคุ้มครองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคภัย ไข้เจ็บ

  • การประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ นิยมทำเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน

  • ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัย หรือ เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือ นักท่องเที่ยว อาสาสมัคร ก็สามารถใช้บริการประกันสุขภาพประเภทนี้ได้

ซึ่งนอกจากการแบ่งประเภทการทำประกันสุขภาพแบบรายบุคคลและ ประกันสุขภาพกลุ่มแล้ว ยังแบ่งย่อยได้แก่

  • ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรูปแบบนี้จะแยกค่าใช้จ่ายเป็นรายการ ๆ ไป ไม่เหมารวม เช่น ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าห้อง เป็นต้น

  • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรูปแบบนี้วงเงินจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบไม่แยกค่าใช้จ่ายเป็นรายการ ๆ แต่จะเหมารวมต่อครั้งตามวงเงินคุ้มครองที่กำหนด

[rabbitads slug=glossary-health]

ข้อควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

อย่าลืมเช็คสวัสดิการที่คุณมีอยู่แล้ว บางครั้งสวัสดิการจากที่ทำงานหรือจากรัฐ อาจครอบคลุมการรักษาบางอย่างแล้วคุณก็เพียงแค่ทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมในจุดที่ยังขาด รีบซื้อเมื่อสุขภาพร่างกายยังแข็งแรง หากรอตอนที่เริ่มมีอาการผิดปกติในร่างกาย อาจมีโรคใดโรคหนึ่งที่บริษัทประกันไม่รับทำประกันสุขภาพ

การซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่อายุไม่มาก เพราะหากอายุมากขึ้นบางบริษัทอาจไม่พิจารณาอนุมติซื้อประกันเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรค

พิจารณาเบี้ยประกัน

ควรซื้อประกันสุขภาพแบบที่จ่ายเบี้ยประกันไหว ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพ จะพิจารณาจาก อายุ เพศ สุขภาพ อาชีพ รวมทั้งพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตว่ามีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพหรือเปล่า

ข้อยกเว้นในการคุ้มครองประกันสุขภาพ

โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครอง การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ เช่น การทำศัลยกรรม การทำหมัน การติดสิ่งเสพติด เป็นต้น

การทำประกันสุขภาพ ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งในชีวิต เพราะปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมีราคาสูง หากมีการล้มป่วยขึ้นมาโดยไม่มีการวางแผนเรื่องการเงินไว้ล่วงหน้าอาจกระทบต่อการดำรงชีวิตด้านอื่นๆ ได้ หากพิจาณาทำประกันสุขภาพไว้ จึงช่วยลดความกังวลในเรื่องนี้ลงได้