ความหมายของ ประกันสังคม


หลายคนต้องคุ้นเคยกับคำว่าประกันสังคมกันพอสมควร โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทที่มีประกันสังคมซึ่งทำเรื่องโดยบริษัทของตัวเอง พอสลิปเงินเดือนออกมาก็จะถูกหักออกไปจากยอดเงินเดือนทั้งหมด