ประกันอุบัติเหตุ สำคัญและจำเป็นแค่ไหนกับคนติดบ้าน


ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละคนไม่เท่ากัน สำหรับคนติดบ้านไม่ค่อยออกไปไหน ไม่ค่อยพบเจอเรื่องเลวร้าย ประกันอุบัติเหตุจะยังจำเป็นอยู่ไหม?