ประกันอุบัติเหตุ สำคัญและจำเป็นแค่ไหนกับคนติดบ้าน


ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละคนไม่เท่ากัน สำหรับคนติดบ้านไม่ค่อยออกไปไหน ไม่ค่อยพบเจอเรื่องเลวร้าย ประกันอุบัติเหตุจะยังจำเป็นอยู่ไหม?

ประกันภัยอุบัติเหตุ คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุ ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และถ้าหากการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ทางบริษัทผู้ให้บริการประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

คนที่เป็นเสาหลักของบ้าน มีหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว มีคนข้างหลังที่ต้องคอยดูแล ซึ่งถ้าหากคนในกลุ่มนี้เกิดอุบัติเหตุจนไม่เสียชีวิตหรือไม่สามารถทำงานหาเงินต่อได้ ก็อาจจะส่งผลกระทบให้คนข้างหลังมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

[rabbitads slug=glossary-health]

สภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ และความอันตรายที่มาจากทุกทิศทางเช่นเดียวกัน คนกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุจากความเร่งรีบเหล่านั้น

หากเป็นคนที่มีเงินเก็บในจำนวนที่ค่อนข้างน้อย หรือไม่มีเงินเก็บ หากเกิดอุบัติเหตุก็อาจต้องนำเงินก้อนนั้นมาใช้ ก็จะไม่มีเงินสำรองมาใช้จ่ายในการรักษาอีกต่อไป

ถึงแม้ว่ากลุ่มคนดังกล่าวจะสมควรที่จะทำประกันอุบัติเหตุมากที่สุด แต่แท้จริงแล้ว ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุได้ทุกที่ ทุกเวลา ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน "ติดบ้าน" และไม่ได้เดินทางออกไปเจอสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ สักเท่าไหร่นัก

แต่กิจกรรมต่างๆ ที่ทำในชีวิตประจำวัน ก็มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบ ก้างปลาติดคอ การหกล้ม ตกบันไดบ้าน กระจกบาดมือ หรือแม้แต่การขับรถมอเตอร์ไซค์ตกท่อระบายน้ำ ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่อาจทำให้เราทำอะไรได้ไม่สะดวก และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เช่นกัน

แต่ถ้าหาก มีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอยู่ แม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่ได้กล่าวมานั้น ก็สามารถขอเบิกค่ารักษาจากประกันอุบัติเหตุได้เช่นกัน คุณก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ โดยใช่เหตุ