ซิกน่า ประเทศไทย


บริษัท ซิกน่า ประเทศไทยเป็นบริษัทประกันภัยเต็มรูปแบบที่ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญหลายราย เพื่อนำเสนอประกันภัยที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกคน

ซิกน่า ประเทศไทย นำความเชี่ยวชาญด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระดับโลกสร้างความมั่นคงสู่ครอบครัวชาวไทย กลุ่มบริษัท ซิกน่า มีต้นกำเนิดจาก เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย และเมืองฮาร์ทฟอร์ด มลรัฐคอนเน็กติคัท จากประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 200 ปี ปัจจุบันกลุ่มซิกน่าดำเนินธุรกิจด้านประกันสุขภาพระดับโลก และให้บริการลูกค้า 90 ล้านคนใน 30 ประเทศทั่วโลก บริษัทประกันสุขภาพที่เป็น 1 เดียวทั่วโลก

 • พ.ศ. 2545 : ซิกน่าได้เริ่มเข้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยเริ่มต้นในนามของ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการด้านการตลาด ให้แก่บริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (เทเลมาร์เก็ตติ้ง) โดยมีทีมงานขายทางโทรศัพท์ (เทเลเซลส์) ของตนเอง ซึ่งได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการตลาดประกันภัย และให้บริการอย่างมืออาชีพแก่พันธมิตรทางธุรกิจมาโดยตลอด
 • พ.ศ. 2549 : ซิกน่า ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
 • พ.ศ. 2550 : ซิกน่า เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซิกน่าจึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจประกันภัยภายใต้ชื่อ บมจ.ซิกน่าประกันภัย อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญหลายราย ทั้งกลุ่ม สถาบันการเงินและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนำเสนอ ความคุ้มครองด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ให้แก่กลุ่มลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดี จากพันธมิตรทุกราย

“ เป้าหมายของเรา คือ คุณภาพชีวิต สุขภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้าทุกคน ”

 • เราสร้างความผูกพันและช่วยเหลือลูกค้าของเราเสมอ
 • เราทำสิ่งที่ง่ายกว่าให้แก่ลูกค้าของเราเสมอ
 • เรารับใช้ชุมชนที่เราอยู่ด้วยอย่างต่อเนื่อง
 • เราคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสมอแม้แต่สิ่งเล็กๆ และสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับองค์กรและตัวเราเอง
 • ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก : เพิ่มความคุ้มครอง 2 เท่าในวันหยุด รับเงินค่าชดเชยรายได้ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทันใจ : เจอเรื่องหนักแค่ไหน ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้
 • ประกันอุบัติเหตุ รักครอบครัว : ไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลัง ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน
 • ประกันสุขภาพ โรคร้าย...คุ้มครองครบ : หมดห่วงเรื่องค่ารักษา ไตวาย หัวใจวาย หลอดเลือดสมองแตก นอนโคม่าแถมค่าชดเชยรายได้ ให้คุณยังยิ้มได้แม้ในวันที่เจ็บป่วย
 • คุ้มครองสุดฤทธิ์ : คุ้มครอง 4 โรคร้าย พร้อมค่ารักษาพยาบาลตลอด 12 เดือน
 • มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว : คุ้มครองมะเร็งทุกระยะคืนเบี้ยประกันทุก 2 ปี
 • แผนประกันพร้อมรักษา : แผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคนไข้นอก
 • ซื้อ 1 ดูแล 2 : แผนเดียวสำหรับคุณและคนพิเศษ
 • มะเร็งระยะลุกลาม : แผนประกัน สุขภาพมิติใหม่ (แผนประกันนี้ สำหรับผู้ได้รับเรียนเชิญทางโทรศัพท์เท่านั้น)

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) กับซิกน่า

1.ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 : เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) กับซิกน่าบริษัทฯ แนะนำให้ท่านโทรติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่

 • ศูนย์บริการลูกค้าของซิกน่า : โทร. 1758 หรือ 02-763-0000
 • เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.เตรียมเอกสารให้ครบ : ผู้เอาประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบ เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทน ของท่านรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม ของท่านในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Accident -Death claim)

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่นใดที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นในการเรียกร้องค่าทดแทน (ถ้ามี)

กรณีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Personal Accident - Medical Expenses claim)

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

กรณีการชดเชยรายได้ขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท

กรณีสินไหมประกันการเดินทาง (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น /จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เช่นโรงแรม สายการบิน สถานที่ๆเกิดอุบัติเหตุ
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง ค่าที่พัก
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสาร และเอกสารการเดินทาง
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น กรณีถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรม /จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เช่นโรงแรม สายการบิน สถานที่ๆเกิดการสูญหาย
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

3.ส่งเอกสารให้ถึง : ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางง่ายๆ คือ

 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านโทรสาร (Fax) : กรณีการขอเงินชดเชยรายได้เท่านั้น ที่หมายเลข 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน
 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางไปรษณีย์ ที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทน : ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

**4.รอรับเงินสินไหมทดแทน :**บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินชดเชยสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามช่องทางที่แจ้งความประสงค์มาในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ

 • การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ผู้เอาประกันเป็นเจ้าของบัญชีมาเพิ่มเติมด้วย

ซิกน่าเปิดช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการชําระค่าเบี้ยประกัน ดังนี้

1.ชำระผ่านบัตรเครดิต

 • VISA
 • MasterCard

2.ชำระโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)

 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อสมัครบริการ
 • ท่านสามารถทำการสมัครผ่านเครื่อง ATM (ไทยพาณิชย์, กรุงศรีอยุธยา, กรุงไทย, กสิกรไทย, ทหารไทย)

3.ชำระผ่าน Internet Banking

 • ธนาคารทหารไทย

4.ชำระผ่านเครื่อง ATM

5.ชำระโดยเงินสดผ่านจุดรับชำระเงิน

 • เคาน์เตอ์เซอร์วิส
 • Tesco Lotus
 • Jay Mart Pay Point
 • mPay
 • True Partner
 • True Express

6.ชำระผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

 • ระบบ AIS ผ่านบริการ mPAY
 • ระบบ TRUE Move ผ่านบริการ TRUE Money Express
 • ที่ตั้ง: บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 0-2651-5995
 • อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com
 • ที่ตั้ง : อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทร: 1758 หรือ 0-2763-0000
 • อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com
 • วันเวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • บิ๊กซี สาขาอิมพีเรียล สำโรง ชั้น 1 (ฝั่งลานจอดรถ)
 • บิ๊กซี สาขาบางนา ชั้น 2 (ข้างเซ็นทรัลบางนา)
 • บิ๊กซี สาขาบางพลี ชั้น 1 (ข้างร้าน Casio)
 • บิ๊กซี สาขาพระราม 2 ชั้น 2 (หน้าร้านขายยา)
 • บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ ชั้น 2 (ใกล้ร้านกิ๊บช้อฟ)
 • บิ๊กซี สาขานครปฐม ชั้น 2 (ข้างร้านเพชร)
 • แฟชั่น บาย แหลมทอง ระยอง ชั้น 2
 • Shop สาขาจันทบุรี (ข้างโรบินสัน)
 • บิ๊กซี สาขาชลบุรี ชั้น 2 (ฝั่งจุดบริการลูกค้า)
 • บิ๊กซี สาขาพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ชั้น 2 (หน้าร้าน Camera)
 • บิ๊กซีพิษณุโลก ชั้น 1 (ข้างร้านพิซซ่า)
 • บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 (ใกล้ shop Aiiz)

 • Website : www.cigna.co.th
 • Facebook : Cigna Thailand
 • สอบถามผลิตภัณฑ์ : 02-784-2000