ประกันภัยบ้าน

ประกันภัยบ้าน คือ เครื่องมือคุ้มครองบ้านเมื่อเกิดเหตุร้าย หรือเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วมบ้าน รวมไปถึง โจรขึ้นบ้าน ซึ่งประกันภัยบ้าน ถือเป็นสิ่งบ้านทุกหลังควรจะมี

ทั้งหมด