ประกันทรัพย์สิน และความคุ้มครองที่คุณได้รับ


เพราะความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านของเรา มีมากขึ้นกว่าอดีตมาก เช่น การถูกโจรกรรม ภัยพิบัติต่างๆ ทำให้หลายคนเลือกที่จะทำ “ประกันทรัพย์สิน” เพื่อช่วยคุ้มครองบ้าน และเป็นหลักประกันบ้านในอนาคต แล้วประกันทรัพย์สินคืออะไร และให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ?