วิธีเลือก ประกันอัคคีภัยบ้าน


"บ้าน" ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าแทบจะมากที่สุดในชีวิตของเรา เพราะนอกจากมันจะเป็นที่อยู่อาศัยให้เราไว้พักพิงแล้ว มันยังถือเป็นสถานที่ที่รวบรวมความทรงจำและของมีค่าอื่นๆ ในชีวิตของเราด้วย ถ้า "ไฟ" เผาทุกอย่างให้วอดวาย เราก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลย