ซื้อบ้านจากธนาคาร ต้องทำประกันบ้านไหม


เมื่อเราทำการซื้อบ้านจากธนาคาร หรือที่เรียกว่า ขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารเพื่อทำการซื้อบ้าน (หรือซื้อคอนโดมิเนียม) เรามักจะถูกเชิญชวนให้ทำประกันบ้าน หรือควรทำประกันเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมสินเชื่อที่ถูกกว่าการไม่ทำประกัน แล้วสรุปว่า เราควรทำประกันบ้าน เวลาซื้อบ้านจากธนาคารหรือไม่?