ซื้อบ้านจากธนาคาร ต้องทำประกันบ้านไหม


เมื่อเราทำการซื้อบ้านจากธนาคาร หรือที่เรียกว่า ขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารเพื่อทำการซื้อบ้าน (หรือซื้อคอนโดมิเนียม) เรามักจะถูกเชิญชวนให้ทำประกันบ้าน หรือควรทำประกันเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมสินเชื่อที่ถูกกว่าการไม่ทำประกัน แล้วสรุปว่า เราควรทำประกันบ้าน เวลาซื้อบ้านจากธนาคารหรือไม่?

เวลาซื้อบ้านจากธนาคาร สิ่งที่จะได้ตามมาก็คือ ประกันบ้านในรูปแบบของ ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA เป็นการประกันชีวิตที่จะคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านที่เราได้รับการอนุมัติจากธนาคาร โดยมีระยะเวลาให้เลือก 5 ปี 10 ปี ไปจนถึง 30 ปี ซึ่งอัตราเบี้ยประกันที่ต้องชำระ จะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร

โดยการทำ ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA เมื่อซื้อบ้านจากธนาคาร ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.) ได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่า ห้ามมิให้ธนาคารนำเงื่อนไขมาบังคับลูกค้าทำประกันชีวิตประเภทนี้ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

สิ่งที่ธนาคารจะใช้เป็นแรงจูงใจให้กับ คนกู้สินเชื่อบ้าน ก็คือ อัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้าเลือกประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA หากเลือกทางนี้ ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสินเชื่อธรรมดามากถึง 0.5%

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพราะช่วยคุ้มครองในกรณีที่ ลูกค้ากำลังผ่อนบ้านอยู่ประสบเหตุไม่คาดฝัน จนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และตามทุนประกันที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

หลังจากนั้น ครอบครัวของผู้กู้ก็จะได้รับเงินส่วนต่างนั้นคืน และยังไม่ต้องแบกรับภาระการผ่อนบ้านต่อ หรือกังวลว่าจะถูกยึดบ้าน รวมถึงเบี้ยประกันที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

การทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์ที่สุด ควรซื้อประกันให้คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เราทำการผ่อนชำระกับธนาคาร เช่น ระยะเวลาผ่อนกับธนาคาร 30 ปี ก็ควรจะทำประกันเป็น 30 ปี เช่นกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อประกันชีวิตหมดอายุลงก่อนภาระการผ่อนบ้าน ถ้าหากทำประกันน้อยกว่าช่วงระยะเวลาที่ต้องผ่อน วงเงินประกันที่จ่ายก็จะไม่คุ้มจำนวนหนี้ที่ต้องผ่อนต่ออยู่ดี ซึ่งจะเป็นภาระแก่คนในครอบครัวในภายหลังได้อีกเช่นกัน

ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA เป็นประกันที่มีประโยชน์กับผู้ที่ซื้อบ้านจากธนาคาร หากรู้จักเลือกให้เหมาะสมกับภาระหนี้สินและเวลา ก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้มาก เพราะการซื้อประกันบ้าน ก็เป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อความเสี่ยงและความสบายใจให้กับคนในบ้านและคนในครอบครัวได้