ภัยธรรมชาติ คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยบ้าน


เคยได้ยินคำว่า “ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง และเป็นผู้ทำลาย” ไหมคะ อย่างที่เรารู้ๆ กันว่า ธรรมชาติสร้างอากาศขึ้นให้เราหายใจ สร้างต้นไม้ขึ้นเพื่อความร่มเย็น สร้างความร้อนขึ้นเพื่อให้เราอบอุ่น แต่ธรรมชาติก็ทำร้ายเราได้เช่นกัน ซึ่งมาในรูปแบบ "ภัยธรรมชาติ" นี่แหละค่ะ