ซื้อบ้านใหม่ ควรทำ ประกันอุทกภัย หรือไม่


นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่หลายจังหวัดในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งนับว่าเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย รวมความเสียหายแล้วก็หลายบาท ส่งผลให้บ้านเรือนพังกันตามระเบียบ มาค่ะ มาใช้ ประกันอุทกภัย ป้องกันบ้านกันดีกว่า

บ้านใครได้รับผลกระทบในครั้งนั้น หลายคนก็คงพยายามเรียกร้องค่าเสียหาย แต่กลับไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า คุณไม่ได้ทำประกันภัยพิบัติ หรือประกันที่ใช้อยู่ไม่คุ้มครองแก่น้ำท่วมครั้งนั้น

สำหรับบ้านใหม่ ยิ่งบ้านหลังนั้นเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันจำนอง ผู้กู้สินเชื่อบ้าน จะต้องทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งประกันอัคคีภัย จะคุ้มครองอยู่ 6 อย่าง คือ

  1. ไฟไหม้
  2. ฟ้าผ่า
  3. ระเบิด
  4. ภัยจากยานพาหนะ
  5. ภัยจากอากาศยาน
  6. ภัยเนื่องจากน้ำ

ที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะว่า ถ้ามีประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ภัยเนื่องจากน้ำ ในความหมายของกรมธรรม์นี้ ไม่ใช่ภัยที่เกิดจากอุทกภัย แต่เป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น น้ำรั่วไหลล้นจากท่อน้ำ ถังน้ำ รวมไปถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางท่ออากาศที่ชำรุด แต่ไม่คุ้มครองเหตุน้ำท่วม

เพราะฉะนั้น ด้วยพื้นที่ของประเทศไทยที่ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ว่าจะร้อน ฝน หนาว ทุกฤดูกาลมักมีฝนหล่นลงมาด้วยเสมอ แบบนี้เรียกได้ว่า บ้านทุกบ้านเสี่ยงประสบภัยน้ำท่วมได้ทุกบ้านเลย

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ถ้าใครยังผ่อนบ้านไม่เสร็จ ก็สมควรทำประกันอุทกภัยนะคะ เนื่องจากบ้านคุณยังผ่อนไม่เสร็จเรียบร้อย หากบ้านของคุณประสบภัยน้ำท่วมอีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าซ่อมแซมบ้าน ไหนจะค่าผ่อนบ้านอีก มีหวังสภาพการเงินติดขัดแน่นอนค่ะ (บ้านผ่อนเสร็จแล้ว ทำประกันอุทกภัยไว้ก็ดีค่ะ)

ถ้ามีติดบ้านไว้ก็ช่วยทั้งเรื่อง ค่าใช้จ่ายตอนซ่อมบ้าน หรือมอบเงินชดเชยให้กับคุณ และถ้าจู่ๆ น้ำท่วมบ้านขึ้นมา คุณก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ เพื่อเคลมประกันบ้านตอนน้ำท่วมได้นะคะ

เมื่อเกิดเหตุต้องรีบแจ้งให้บริษัทรับทราบทันที อย่าลืมถ่ายภาพหลักฐานบ้านตอนที่น้ำยังไม่ท่วมกับตอนที่น้ำท่วมเอาไว้ด้วยนะคะ ไม่งั้นอาจเคลมประกันไม่ได้

คำว่าโดยเร็ว หมายถึงว่า ภายใน 30 วันที่เกิดความเสียหายแก่บ้าน ซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สิน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งภาพถ่ายความเสียหาย หากทำประกันบ้าน หรือประกันทรัพย์สิน หรือมีประกันเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ ต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วย

ก็คือ เอกสารที่แสดกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประชาชน

ถ้าใครมีบ้านหลังใหม่ หรือคิดว่าบ้านของตัวเองมีความเสี่ยงจะเจอกับอุทกภัย ก็อย่าลืมทำประกันอุทกภัยเผื่อไว้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำจะมาตอนไหน ทำเอาก่อนดีกว่าแก้ทีหลังค่ะ