ประกันคอน ที่ชาวคอนโดต้องมี


คอนโดมิเนียม เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าหลายล้านบาท แล้ว ประกันคอนโด คืออะไร ทำไมต้องมี

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่า คอนโดมิเนียม ก็มีประกันภัยด้วย วันนี้ rabbit finance จะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับประกันคอนโด ซึ่งไม่แน่นะคะ ห้องที่คุณนอนกันอยู่ทุกวันนี้ อาจจะมีประกันคอนโดอยู่แล้วก็ได้

ประกันคอนโด จะแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง โดยนิติบุคคลอาคารชุด จะมีหน้าที่ดูแล และจัดการในทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้น

ซึ่งทรัพย์ส่วนกลางในที่นี้ จะหมายถึงโครงสร้างภายนอกต่างๆ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ สวนสีเขียว พื้นที่ดาดฟ้า เป็นต้น และจะร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในการออกแบบ และปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งแต่ละคอนโดมิเนียมจะมีระเบียบภายในของแต่ละอาคารชุดที่ไม่เหมือนกัน

ส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล จะอยู่ในโฉนดที่ได้รับเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการ โดยภายในโฉนดจะระบุห้องพัก ขนาดกว้างยาว พื้นที่ระเบียง รวมถึงในบางยูนิตที่มีการขายสิทธิ์ที่จอดรถ ก็จะมีขนาดที่จอดรถอยู่ข้างๆ ภายในโฉนดด้วยเช่นกัน

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

สำหรับ ประกันคอนโด ส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการ และนิติบุคคลตกลงกันทำให้ในขั้นแรกสุด ก็จะเป็นประกันเฉพาะส่วนโครงสร้างอาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง โดยประกันหลักจะมีด้วยกัน 2 ตัว คือ All-risk และ PL (Public Liability)

ส่วนทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุด และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งรายการนี้จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกัน บางโครงการระบุไว้ว่าคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการแถมมาให้เท่านั้น บางโครงการคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ Built-in หรือบางโครงการคุ้มครองหมดทั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-in และลอยตัว ทั้งที่ทางโครงการแถมมา และซื้อเองภายหลัง

แต่ไม่รวมของตกแต่ง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรงส่วนนี้จะคุ้มครองมากน้อยขึ้นอยู่กับตอนทำประกันนิติบุคคลได้กำหนดความคุ้มครองเป็นแบบไหน ถ้าคุ้มครองเยอะ ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงตาม อย่างไรก็ตาม ค่าเบี้ยประกันทางนิติบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

คือ การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก เช่น คุ้มครองในกรณีสิ่งของจากในคอนโดเราตกใส่รถบุคคลอื่นทำให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น และในส่วนผนังรอบห้องของเรา ก็มีวิธีดูว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

  • ผนังที่กั้นระหว่างห้องชุดกับห้องชุด ให้คิดเนื้อที่ของผนังครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อที่ห้องชุด
  • ผนังที่กั้นระหว่างห้องชุดกับพื้นที่ส่วนกลาง ให้คิดผนังทั้งหมดเป็นเนื้อที่ห้องชุด
  • ผนังห้องชุดที่อยู่ภายนอกอาคาร ให้คิดเนื้อที่ผนังทั้งหมดเป็นพื้นที่ส่วนกลาง

และพื้นที่บางจุดที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อไฟฟ้า , อุปกรณ์ใต้เพดาน และ ใต้พื้นห้อง มีวิธีดูง่ายๆ ว่า

ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้นๆ ได้เพียงคนเดียว เราย้าย ทุบ เจาะ แล้วไม่เดือดร้อนใคร ให้ถือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นส่วนที่เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นๆ พื้นที่ตรงนั้นถือเป็น พื้นที่ส่วนกลาง