บ้านแบบไหน ล่อเป้าโจรให้มาลักทรัพย์


บ้านแบบไหน ที่จะเปิดโอกาส หรือล่อตาล่อใจให้นักย่องเบาเข้ามา ลักทรัพย์ ต่อให้ล็อกประตูหนาแน่น ก็ใช่ว่าทรัพย์สินในบ้านจะปลอดภัย 100%