วิธีป้องกันการโจรกรรมจากหัวขโมย


ขโมย หรือนักย่องเบา เดี๋ยวนี้มักมีวิธีแปลกๆ ในการ โจรกรรม สิ่งของในบ้าน เจ้าของบ้านอย่างพวกเรา ก็ควรที่จะหาวิธีป้องกันการโจรกรรมจากหัวขโทยให้แน่นหนาขึ้นกว่าเดิม