ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง


อัคคีภัย หรือ ไฟ ทุกคนย่อมรู้ดีว่ามันอันตราย และมีอำนาจในการทำลายล้างสูง ยิ่งถ้า ไฟไหม้บ้าน รับรองว่า ส่งผลเสียกระจายออกเป็นวงกว้างแน่นอน