ประกันสินเชื่อบ้าน ทำแบบไหนให้คุ้ม


เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคาร อีกสิ่งที่จะถูกเสนอตามมาก็คือ "การทำประกันสินเชื่อบ้าน"ซึ่งประกันสินเชื่อบ้า ถือเป็นสิ่งที่บ้านทุกหลังควรจะมี