ให้คุณผ่อนบ้านได้สบายกว่า ด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครกู้สินเชื่อ UOB Refinance

รีไฟแนนซ์ (รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์)4

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ประกัน MRTA2 ไม่สมัคร MRTA
ปีที่ 1 3.29% 3.49%
ปีที่ 2 3.29% 3.49%
ปีที่ 3 MRR - 4.06% MRR - 3.86%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.60% MRR - 1.60%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% 3.49%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา3
4.77% 4.85%

สมัครง่าย เพียง 3 ขั้นตอน

*การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 7.35% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 13 เม.ย. 63)

*ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคาร ภายในวันที่ 29 ต.ค. 64

*ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1จำนวนเงินผ่อนชำระหน้าสื่อโฆษณาเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (2 ปีแรก) อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

2อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี

 • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

3อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์วงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

4อัตราดอกเบื้ยสำหรับวงเงินกู้เพิ่มไม่เกืน 50% ของวงเงินกู้รวม ทั้งนี้ไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

   

         UOB Refinance อนุมัติรวดเร็วเพียง 3 วันทำการเท่านั้น

 

ถ้าต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อขอลดดอกเบี้ยบ้าน UOB Refinance  ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะให้ดอกเบี้ยถูก 2 ปีแรก อยู่ที่ 1.99% โดยมีจุดเด่นคือ ผู้ขอกู้สามารถกู้เพิ่มได้แถมอนุมัติรวดเร็วทันใจเพียง 3 วันทำการเท่านั้น ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเรื่องสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยูโอบี ได้ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ในวงเงินกู้ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย UOB รีไฟแนนซ์

 

ทางเลือกที่ 1

 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สมัครสินเชื่อและทำ
ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ (MRTA)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สมัครสินเชื่อ ไม่ทำ
ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ (MRTA)
ปีที่ 1 2.89% 2.99%
ปีที่ 2 2.89% 2.99%
ปีที่ 3 MRR - 4.46% MRR - 4.36%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.60% MRR - 1.60%
เฉลี่ย 3 ปี 2.89% 2.99%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
4.60% 4.64%

 

ทางเลือกที่ 2

 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สมัครสินเชื่อและทำ
ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ (MRTA)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สมัครสินเชื่อ ไม่ทำ
ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ (MRTA)
ปีที่ 1 1.99% 2.09%
ปีที่ 2 1.99% 2.09%
ปีที่ 3 MRR - 2.36% MRR - 2.26%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.60% MRR - 1.60%
เฉลี่ย 3 ปี 2.99% 3.09%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
4.60% 4.64%

 

 

นอกจากนั้น ยังมี การรีไฟแนนซ์ (รวมวงเงินกู้อเนกประสงต์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สมัครสินเชื่อและทำ
ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ (MRTA)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สมัครสินเชื่อ ไม่ทำ
ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ (MRTA)
ปีที่ 1 3.29% 3.49%
ปีที่ 2 3.29% 3.49%
ปีที่ 3 MRR - 4.06% MRR - 3.86%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.60% MRR - 1.60%
เฉลี่ย 3 ปี 3.29% 3.49%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
4.77% 4.85%

 

หมายเหตุ


*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรมม์ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขึ้นต่ำ 10 ปี หรือ ทุนประกันขั้นต่ำ 80% และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

* * อัตราดอกเบี้ยสาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่  1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64  และต้องจดจำนองภายใน 29 ต.ค. 64
 • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันเท่ากับ 7.35% ต่อปี (ตามประกาศธนาคารณวันที่ 13 เม.ย. 63) อนึ่งธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้ 

         UOB รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ

 

เมื่อกู้เงินผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายคนคงอยากที่จะต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่ออยากขอลดดอกเบี้ยบ้านให้ถูกลง ต่อให้เลือกบ้านที่ดีแค่ไหน ความสุขคงไม่เต็มที่ ถ้าต้องกังวลเรื่องการผ่อนบ้านวันนี้ธนาคารยูโอบี พร้อมสนับสนุนให้คุณมีบ้านที่อบอุ่น

 

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ของบริการสินเชื่อบ้าน UOB รีไฟแนนซ์ บริการสินเชื่อระยะยาว ดังนั้นเรามาดูกันว่า ก่อนที่จะเริ่มไปขอสินเชื่อ UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

 • ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธนาคารยูโอบีต้องตรวจสอบสัญญากู้สัญญาเก่าจากสถาบันการเงินที่เดิมก่อนว่า จะครบกำหนด 3 ปีเมื่อไหร่  ถึงจะไปรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกจาก UOB Refinance ได้

 

 • เมื่อคิดจะเริ่มรีไฟแนนซ์บ้านกับกับสถาบันการเงินที่ใหม่ ต้องมีการผ่อนบ้านมาก่อนแล้ว 3 ปี เพราะสถาบันการเงินที่ใหม่ อย่างธนาคารยูโอบีจะประเมินราคาและพิจารณา เพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อ UOB Refinance ต่อไป

 

 • เมื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อ UOB Refinance ที่ธนาคารยูโอบี พร้อมส่งเอกสารเรียบร้อย เพื่อให้ธนาคารนัดหมายเพื่อส่งคนมาประเมินราคาหลักประกัน และใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไวใน 3 วันทำการ

 

"การขอลดดอกเบี้ยบ้านหรือการรีไฟแนนซ์บ้าน ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับสภาพคล่องมากขึ้นกว่าเดิม เพราะได้รับสินเชื่อใหม่ที่มีเงื่อนไขเป็นที่พึงพอใจกว่าเดิมมากกว่าสถาบันการเงินเก่าที่กูอยู่ก่อนหน้านั้น แถมยังได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงกว่าเดิมเพื่อให้เสียดอกเบี้ยลดลงด้วย

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยถูก กับ UOB Refinance มีค่าใช้จ่ายหลักๆ อยู่ 6 อย่าง คือ

 

 1. ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมค่าประเมินราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดินประมาณ 1% ของวงเงินกู้ หรือไม่เกิน 200,000 บาท
 3. เตรียมค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่กู้
 4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 5. ค่าจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่ ประมาณ 0-1% ของวงเงินกู้ใหม่
 6. กรณีที่ผู้ขอกู้รีไฟแนนซ์บ้านก่อนครบกำหนด 3 ปี จะต้องมีค่าปรับการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ประมาณ 2-3% ของวงเงินกู้ทั้งจำนวน โดยบางแห่งคิดจากมูลหนี้ที่เหลืออยู่  เพื่อจ่ายให้กับสถาบันการเงินเดิม

         UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรก อยู่ที่ 1.99%

 

UOB Refinance คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่ โดยผู้กู้จะยื่นขอสินเชื่อกับ UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 2 ปีแรก อยู่ที่ 1.99% เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เดิม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนดอกเบี้ยลง ซึ่งผู้กู้จะได้รับเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินกู้ที่ดีกว่าเดิม หรือระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวขึ้น นอกจากนี้แล้วรีไฟแนนซ์บ้าน uob ยังอนุมัติรวเร็วทันใจเพียง 3 วันทำการเท่านั้น ก็รู้ผลแล้ว

 

เมื่อผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่ง หลายคนก็คงอยากที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยการผ่อนบ้านจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เดิม และเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ รวมถึงจำนวนเงินผ่อนลดลงในแต่ละเดือนด้วย ดังนั้น UOB Refinance จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในขอลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน แล้วมันดียังไง วันนี้ rabbit finace มีคำตอบ

 

 • UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยถูกทำให้ค่าผ่อนชำระต่อเดือนลดลง  ทำให้สามารถลดหนี้และได้ดอกเบี้ยในอัตราใหม่ที่ลดลงแถมยังประหยัดได้มากขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิม

 

 • ชำระค่างวดน้อยลง เมื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยูโอบี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงแต่ผ่อนนานขึ้นผ่อนเช่น ถ้าทำการผ่อนบ้านมาแล้ว 5 ปีเหลืออีก 25 ปี เมื่อมาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่ของการผ่อนบ้าน ซึ่งอาจจะต้องส่งไปอีก 30 ปี แบบนี้เป็นต้น

 

 • ควรศึกษาเงื่อนไขการขอรีไฟแนนซ์ของแต่ละสถาบันการเงินให้ดี อาจมีค่าธรรมเนียมหากทำการไถ่ถอนก่อนกำหนด และเมื่อนำอัตราค่าธรรมเนียนมไปคูณราคาบ้านแล้วอาจเป็นจำนวนเงินที่ต้องเตรียมมากขึ้น

         คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

 

ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อ UOB Refinance กับธนาคารยูโอบีในฐานะบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

 

เอกสารส่วนตัว

 

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) หรือ หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง 12 เดือน หรือสัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง

 

กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

 

 • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
 • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือพิมพ์เขียว
 • สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอ
 • ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา  

 

เอกสารด้านการเงิน

 

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

 

ทั้งนี้เมื่อยื่นเอกสารครบเรียบร้อยจะทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

UOB Refinance ถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ดี ๆ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูก แถมอนุมัติไวเพียง 3 วันทำการก็รู้แล้ว และถ้าใครกำลังจะมองหาสถาบันการเงินที่จะรีไฟแนนซ์บ้านอยู่ละก็...คลิกเข้ามาปรึกษากับเ่จ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ที่ rabbitfinance เพียงคลิกเดียวคุณจะได้คำตอบที่ครบถ้วน