เบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับบริษัทประกันชีวิต


เบอร์ฉุกเฉิน ประกันชีวิต คือ เบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินหากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต หรือตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ

การทำประกันชีวิตเป็นรูปแบบของกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขละเอียดอ่อน ทำให้คนที่สนใจหรือเคยทำประกันชีวิตมาก่อนควรมีช่องทางในการเรียนรู้หรือติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ซึ่งประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจัยในการอยู่อาศัย แต่ก็มีความสำคัญมากพอในฐานะหลักประกันของชีวิต เพื่อครอบครัว ดังนั้นหากคุณต้องการสอบถามหรือแจ้งเคลมสินไหมใดใด ก็สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยเบอร์โทรฉุกเฉินโดยมีช่องทางการติดต่อบริษัทประกันชีวิตชั้นนำดังนี้

สายด่วนบริษัทประกันชีวิต

 • กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02-777-8888
 • กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต โทร. 1159
 • เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต โทร. 02-612-9888 หรือ โทร. 02-022-8220
 • ไทยประกันชีวิต โทร. 1124
 • ไทยซัมซุงประกันชีวิต โทร. 02-762-7777
 • ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โทร. 02-655-3000
 • ไทยสมุทรประกันชีวิต โทร. 02-207-8888
 • พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร. 1624 หรือ โทร. 081-815-2011
 • แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต โทร. 02-246-7650
 • เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โทร. 02-632-6000
 • เอไอเอ ประกันชีวิต โทร. 02-634-8888 หรือ โทร. 1581
 • แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ประกันชีวิต โทร. 02-648-3600
 • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร.1373

การโทรติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของกรมธรรม์หรือการทำประกันเสริมเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เพียงการโทรศัพท์เท่านั้น คุณสามารถติดตามรายละเอียดและประวัติการชำระเบี้ยประกันชีวิตของคุณได้ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันตัวแทนหรือนายหน้าประกันเบี้ยวค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองได้อย่างดี